​​אילו סוגי פנימיות קיימים ?​

​​​

- כפרי נוער עיוניים

- כפרי נוער מדעיים, טכנולוגיים וחקלאיים

- בתי ספר ימיים

- חברות נוער בקיבוצים

- ישיבות תיכוניות, עיוניות ומקצועיות​​

- אולפנות לבנות​​​​

אילו סוגי פנימיות קיימים?

​ ​