מה תמצאו בכפרי הנוער?

תאריך: 19/12/2017

מה תמצאו בכפרי הנוער?


מרבית כפרי הנוער בנויים על פי המרכיבים הבאים:
בית ספר – נמצא תחת פיקוח של משרד החינוך ומכין את תלמידיו לקבלת תעודת בגרות עיונית או טכנולוגית.
בבית הספר תכניות שונות:
1. תכניות טיפוח לקידום תלמידים שהישגיהם נמוכים.
2. תכניות לימודים מיוחדות לעולים – בעברית או בשפת המוצא.
3. קשת רחבה של מגמות לימוד לבחירת התלמידים.
פנימייה – במסגרת הפנימייה החניך מקבל את כל צרכיו הן הפיזיים והן הרוחניים והחברתיים. הפנימייה מורכבת מקבוצות חינוכיות, כל קבוצה מתגוררת בבית מגורים משלה. הקבוצה מקיימת פעולות בתחומים תרבותיים – חווייתיים – חברתיים. כמו כן קיימות פעילויות בילוי: מסיבות, ערבי תרבות, קבלת שבת, פעילויות ספורט, שחייה בבריכה, חוגים לטיפוח כישרונות מיוחדים במגוון תחומים (תיאטרון, מוסיקה ריקוד ועוד).
הפנימייה מטפחת את האוטונומיה של החניכים במסגרת הקבוצה על ידי טיפוח עצמאותם והאצלת  אחריות לחניכים למלא תפקידים שונים בחיי היומיום, בפעילות בוועדות ועוד.
צוות הפנימייה: מנהל פנימייה, מדריכים ואם בית, הדואגים לשלומם ולרווחתם של החניכים ולהבטחת תנאי קיום הולמים בכל התחומים: מגורים, תזונה, היגיינה ואסתטיקה, שירותי בריאות וביטחון. כמו כן בכל כפר נוער קיימים שירותי ייעוץ הניתנים ע"י עובד סוציאלי ו/או פסיכולוג.
משק חי ומשק חקלאי - במרבית כפרי הנוער קיים משק חי ומשק חקלאי בהם עובדים החניכים בהדרכת מרכז ענף המשק.
מרכז למידה - במסגרת הקבוצה התלמידים מכינים את שיעורי הבית.