מה זה כפר נוער?

תאריך: 19/12/2017

מה זה כפר נ​וער?

כפר הנוער פועל כמסגרת חינוכית-לימודית ושואף להיות קהילה מחנכת כאשר היסוד החברתי קבוצתי עומד במרכזו של כפר הנוער, תוך תשומת לב לפרט ולצרכיו.

תכונתה העיקרית של מסגרת זו, שגלום בה פוטנציאל חינוכי וקידום לימודי רב. היא חושפת את התלמיד להשפעותיה של סביבה מטפחת, שהפעילויות בה מתוכננות ומתייחסות למכלול חייו של התלמיד כולל שעות הפנאי שלו תוך תכנון סדר יום ולינה.

כפר הנוער כמוסד פנימייתי מאפשר יותר מבתי ספר רגילים בעיר, ליצור הזדמנויות לקידומם של תלמידים הזקוקים לסיוע בלימודים ולטיפוח תרבותי (תלמידים ישראלים ועולים חדשים).
קיימים כפרי נוער דתיים וכפרי נוער כלליים.