מי הם כפרי הנוער?

תאריך: 19/12/2017

​מי הם כפרי הנוער?

ראשון כפרי הנוער שנוסד במדינת ישראל הוא כפר הנוער מקווה ישראל, שנוסד בשנת 1870.

עד שנת 1950 נוסדו רבים מבין כפרי הנוער ובהם: בן שמן, מאיר שפיה, הדסים, אלוני יצחק, חוות הנוער הציוני, כפר בתיה, ימין אורד, נווה הדסה, יוענה ז'בוטינסקי ועוד.

 ​