חמ"ד

​​​​​

עלון אינטרנטי להורים ולילדים

 עלון אינטרנטי להורים וילדים מס' 4 - נעביר הלאה

מנהיגי חינוך יקרים

ברכות וה' עמכם.

הקשר שלנו עם ההורים הוא אחד מאבני היסוד בתפיסה החינוכית של כולנו.

הזדמנות לומר תודה רבה לכל המנהלים שהעבירו את העלון הקודם להורי בית הספר, קיבלנו הדים נפלאים ותגובות מחזקות..

לצד פעילות נפלאה של שבוע החמ"ד ותודה גדולה על כך, אנחנו מבקשים לחזק את הקשר גם באמצעות העלון האינטרנטי.

העלון שלפניכם עוסק בשבועות. חג מתן תורתנו. על הזכות לקבל תורה עם ילדינו, תלמידנו.

"הרבי מקוצק אמר כי חג שבועות נקרא "זמן מתן תורתנו
משום שבאותו יום ניתנה התורה לישראל, ואילו קבלת
התורה – כל אדם מישראל מקבל אותה לפי דרכו ובזמן
שהוא חפץ בכך

מומלץ לצרף להורים גם את דפי הלימוד הנפלאים האלו, לכיתות ג-ה ולכיתות ז-ט.

מוזמנים כולנו להעביר לכל הורים במוסדות החינוך.

עוד פעולה להיותנו בית חינוך כמשפחה

חג שמח לכל משפחת החמ"ד ולכל בית ישראל

אברהם

מבקש מכולנו לשלוח את העלון לכל ההורים - בשם כולנו, מוזמנים לצרף גם נופך אישי. לחצו כאן

דף הפייסבוק של החמ"ד

חמ"ד בפייסבוק- לחץ כאן
דף הפייסבוק של החמ"ד

מתוך חזון החמ"ד:

"בין אדם לאלוקיו: 
חינוך לאמונה בקב"ה, לאהבת ה', ליראת שמים ולחיי תורה ומצוות."​