מי אנחנו

מפת"ח הינו מרכז ארצי העוסק בהכשרה ופיתוח מקצועי לעובדים בקהילות חינוך.

מפת"ח מהווה בית אקדמי לאנשי חינוך וטיפול במנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער.

המרכז אחראי על מערך המחקר והפיתוח, שמהווה בסיס לתפיסת העולם האידיאולוגית של החינוך ההתיישבותי – פנימייתי ולאקדמיזציה של תהליכי ההכשרה והפיתוח המקצועי בכל יחידות המינהל.

המרכז מקדם תפיסות חינוכיות ערכיות המבוססות על תיאוריות ועל מחקרים עדכניים ומעודד מחקר בתחום כפרי הנוער, הפנימיות, הישיבות והאולפנות.