מטה המינהל

​​​​​

מטה המינהל

במינהל לחינוך התיישבותי קיימת הבנה עמוקה לחשיבות ניהול ההון האנושי, כמעצב תרבות ארגונית, מוביל תהליכים ומשפיע על העשייה הייחודית והמשמעותית במינהל, 
בשאיפה לחיבור העובדים לעולמות התוכן המקצועי של המינהל, קביעת מדיניות, שקיפות, מקצועיות ותודעת שירות גבוה – מעצם היותנו נותני שירות במגזר הציבורי.
עיצוב התדמית המקצועית של תחום משאבי אנוש כ"אנשים שמעצבים אנשים וארגונים", תוך "מיתוג" המינהל והגברת הזהות ותחושת השייכות לעשייה הענפה במינהל.

להוביל שינוי ולהצליח  – באמצעות עובדים ותרבות ארגונית, ובשיתוף כל עובדי המינהל, החל מרמת הפרט, צוותי עבודה ומנהלים.​

 מציג תמונות

​רפורמה בהון האנושי​​

המינהל לחינוך התיישבותי מצטרף ל"רפורמת נחשון – גל 3" – רפורמה בניהול ההון האנושי במשרדי הממשלה, במטרה להטבת השירות לציבור והתאמת היכולות של שירות 

המדינה, לצרכים המשתנים של הציבור בישראל. להלן מצגת עם עיקרי הרפורמה, כפי שהוצגה בפני הנהלת המינהל וכלל העובדים.

תמונת הרפורמה.JPG


​​​​