אודותינו

​​​

​אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע הינו אגף טכנולוגי האחראי לפיתוח ולתחזוקה של תשתיות, תוכנה, חומרה 

ותקשורת בתחומי ניהול המידע והתהליכים שהמנהל אמון עליהם.

ייעודו של האגף לאפשר למינהל, על כל יחידותיו ,לממש את חזונו, באמצעות מערכות יעילות, אמינות ומאובטחות:

לאפשר למינהל לקבל החלטות על בסיס מידע ותהליכים דיגיטליים.

לפתח ולתחזק מערכות ותשתיות התומכות בתהליכי העבודה במינהל.

לשמש זרז למימוש אסטרטגיות ארגוניות. 

לסייע בביסוסו של המינהל כארגון המקדם ערכים של מצוינות בניהול ובשירות, בשילוב טכנולוגיות מתקדמות.

​חזונו של האגף :

להוביל את החדשנות הטכנולוגית במינהל, תוך כדי הטמעה של תהליכי עבודה מתקדמים ויעילים, בהלימה עם התהליכים הארגוניים הקיימים.

אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע הינו אגף בוחן ויוזם תפיסות ויישומים טכנולוגים חדשנים על מנת להעמיד מערך מידע מתקדם, מודרני, אמין וזמין לרשות 

היחידות השונות במינהל, אשר ייתן מענה לתהליכים לשיפור השירות, אבטחת המידע ולאיכות וקידום המצוינות בכפרי הנוער, בפנימיות ובבתי הספר.

ערכי האגף הינם המצפן של הארגון:​


ערכי האגף למחשוב ומערכות מידע

האגף מקדם תכנית אב למחשוב תהליכים, תכנית 2020 : פיתוח מערכות חדשות בטכנולוגיות מתקדמות אשר יחליפו בהדרגה את המערכות הקיימות.

לשם כך הוגדרו ארבעה נושאים עיקריים לביצוע:

  • ייצוב המערכות הקיימות, מימוש התכניות והתנעת פיתוחי יישום חדשים תוך דגש על אבטחת המידע.
  • שיפור איכות התוצרים בעזרת הטמעה של תהליכי פיתוח, תמיכה והדרכה חדשניים.
  • הרחבת שיתוף הפעולה והידע בתוך האגף ועם הסביבה.
  • הגדרת והטמעת תהליכי איתור, פיתוח ותגמול כ"א.