אודותינו

​​

אודותינו

​אגף מחשוב ומערכות מידע הינו האגף הטכנולוגי האחראי לפיתוח ולתחזוקה של תשתיות, תוכנה, חומרה ותקשורת בתחומי ניהול המידע 

והתהליכים שהמנהל אמון עליהם.

ייעודו של האגף הינו ניהול והנגשת המידע בערוצים דיגיטליים, תוך תמיכה וקידום של תהליכי העבודה, ומתן תמונת מצב אינטגרטיבית ללקוחות. 

זאת באמצעות רתימת טכנולוגיות מידע רלוונטיות וחדשניות, ושיפור מתמיד באיכות המענים ובחווית המשתמש. 

​חזונו של האגף :

להוביל את החדשנות הטכנולוגית במינהל, תוך כדי הטמעה של תהליכי עבודה מתקדמים ויעילים, בהלימה עם התהליכים הארגוניים הקיימים. 

אגף מחשוב ומערכות מידע הינו אגף בוחן ויוזם תפיסות ויישומים טכנולוגים חדשנים על מנת להעמיד מערך מידע מתקדם, מודרני, אמין וזמין

לרשות היחידות השונות במינהל, אשר ייתן מענה לתהליכים לשיפור השירות, אבטחת המידע ולאיכות וקידום המצוינות בכפרי הנוער, בפנימיות

ובבתי הספר.

ערכי האגף הינם המצפן של הארגון:​


ערכי האגף למחשוב ומערכות מידע

האגף מקדם תכנית אב למחשוב תהליכים, תכנית 2020 : פיתוח מערכות חדשות בטכנולוגיות מתקדמות אשר יחליפו בהדרגה את המערכות הקיימות.

לשם כך הוגדרו ארבעה נושאים עיקריים לביצוע:

  • ייצוב המערכות הקיימות, מימוש התכניות והתנעת פיתוחי יישום חדשים תוך דגש על אבטחת המידע.
  • שיפור איכות התוצרים בעזרת הטמעה של תהליכי פיתוח, תמיכה והדרכה חדשניים.
  • הרחבת שיתוף הפעולה והידע בתוך האגף ועם הסביבה.
  • הגדרת והטמעת תהליכי איתור, פיתוח ותגמול כ"א.
מיקודים.jpg