תפקיד האגף

​​​​  • ​להגדיר ולהטמיע ארכיטקטורות IT ריכוזית ומתודולוגיה ליישומה לכל פעילויות המינהל בתחום המידע. 
  • לאפשר חווית משתמש איכותית ע"י הנגשת המידע הרלוונטי של המשרד בערוצים דיגיטליים מתקדמים.
  • ליישם אבטחת מידע ובקרת איכות הנגזרות מהארכיטקטורה, מהמתודולוגיה וממדיניות התקשוב הממשלתית.
  • להוות הגורם המרכזי במינהל לאספקה ותחזוקה של מוצרים ושירותי IT ליחידות המינהל.
  • להפעיל ברמת זמינות מירבית את תשתיות ומערכות המחשוב תוך הבטחת המשכיות השרות והתאוששות מהירה במקרה של תקלה.
  • לתאם באופן צמוד את פעילויות הפיתוח והשינויים ביישומים עם הלקוחות, תוך סיוע של אנשי ה- IT  בתכנון ומימוש תהליכי העבודה העסקיים ומעורבות הלקוחות בתהליכי הפיתוח והיישום.
  • לספק מוקד מרכזי לכל פניות הצרכנים במינהל לתמיכה בכל הנושאים הטכנולוגיים והיישומיים, תוך מעקב ובקרה על איכות וזמינות השרות. המוקד ינתח את כל הפניות ויציע דרכי מניעה לתקלות בעתיד.
  • לעקוב אחר ההתפתחויות בסביבה טכנולוגית המידע לעודד יוזמה ושיתופי פעולה עם משרד החינוך והתעשייה, ליישום טכנולוגיות חדשות המביאות להגדלת ערך, תוך תאום עם מדיניות התקשוב הממשלתית.
  • לקיים סביבת עבודה מועדפת, מאתגרת ומתגמלת לעובדים בארגון מתפתח ולומד.
  • לאמץ מודלים של שיפור מתמיד ברמת השרות, ביכולת טכנולוגית ובניהול תהליכי פתוח ותפעול (אפקטיביות ויעילות)עוגנים.jpg