תפקיד האגף

​​​​

  • ​אפיון, פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע על פי יעדי המינהל.
  • הטמעת המערכות ותמיכה טכנית.
  • פיתוח ותחזוקה של תשתיות טכנולוגיות הכוללות תשתיות תקשורת, אבטחת מידע וציוד קצה.
  • איסוף נתוני מידע לניהול וניתוחים סטטיסטיים.
  • שילוב ושיתוף מידע עם גורמי חוץ המשיקים למינהל קידום ואינטגרציה בין היחידות השונות.

אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע נותן שירותים למאות רבות של משתמשים הפרוסים באתרי ומוסדות המינהל בכל רחבי הארץ. בנוסף האגף נותן שרותי מידע לקהל הרחב באמצעות אתר המינהל.