אגף תקציבים

​​אגף התקציבים בראשותו של אברהם לוי מטפל בתקציב בהיקף של כ-3 מיליארד ₪ לשנה. 

מטרות ותחומי עיסוק עיקריים:

תקציב המינהל, כולל שינויים ועדכונים של מסגרות התקציב ותכניות העבודה לפי סדרי עדיפויות ובתיאום עם המשרד הראשי.
•         תכנון כלכלי, קביעת סלי תקציב וקריטריונים להקצאה.
•         בקרה תקציבית שוטפת על תקציב המינהל.
•         בקרה ותשלום שכר לימוד על יסודי לבתי הספר בפיקוח המינהל.
•         תקצוב מוסדות החינוך.
•         תקצוב דמי אחזקה למוסדות פנימייתיים בקרה ותשלום.
•         תמיכות והקצבות למוסדות.
•         בקרה פיננסית על מוסדות המינהל להבטחת יציבותן לאורך זמן.
•         ניהול שיתוף ושימור הידע במינהל באמצעות מערכת מש"י.
•         בוגרי פנימיות, בתי בוגרים וחסרי עורף משפחתי.
•         שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה וגופים אחרים. (כגון: קליטה, דתות, רווחה, תמ"ת, קרן ספרא, ג'וינט ועוד)