אודות

אגף תקציבים

אגף התקציבים בראשותה של רו"ח שרי שלזינגר מטפל בתקציב בהיקף של כ-4 מיליארד ₪ לשנה. 


מטרות ותחומי עיסוק עיקריים:

  • תקציב המינהל, כולל שינויים ועדכונים של מסגרות התקציב ותכניות העבודה לפי סדרי עדיפויות ובתיאום עם המשרד הראשי.
  • תכנון כלכלי, קביעת סלי תקציב וקריטריונים להקצאה.
  • בקרה תקציבית שוטפת על תקציב המינהל.
  • בקרה ותשלום שכר לימוד על יסודי לבתי הספר בפיקוח המינהל.
  • תקצוב מוסדות החינוך.
  • תקצוב דמי אחזקה למוסדות פנימייתיים בקרה ותשלום.
  • תמיכות והקצבות למוסדות.
  • בקרה פיננסית על מוסדות המינהל להבטחת יציבותן לאורך זמן.
  • ניהול שיתוף ושימור הידע במינהל באמצעות מערכת מש"י.
  • שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה וגופים אחרים. (כגון: קליטה, דתות, רווחה, תמ"ת, קרן ספרא, ג'וינט ועוד)