בוגרים- רקע תיאורטי

תאריך: 24/12/2017
​הספרות התאורטית בשנים האחרונות מתייחסת לשינוי שחל בתהליכי התפתחותם של צעירים בעולם המערבי. צעירים אינם הופכים עוד להיות עצמאיים בגיל 18, אלא נשענים על תמיכת הוריהם ומשפחתם הקרובה לתוך שלהי שנות ה-20 (Arnett, 2000).  בתקופה זו הצעירים בוחנים מי הם ומה הם רוצים להיות כבוגרים דרך התנסויות במסגרות שונות של עבודה, לימודים ויחסים בין אישיים. לצעירים להם אין רשת משפחתית יציבה תומכת, כבוגרי פנימיות, אפשרויות הבדיקה בהווה, והבחירה לקראת העתיד, מצומצמות מאחר והם עסוקים בהישרדות יום יומית ובדאגה לצרכים הבסיסיים ביותר (Arnett, 2007). 
המחקרים שנעשו על צעירים שגדלו במסגרות חוץ ביתיות בעולם ובישראל מעידים על הקשיים שחווים הצעירים הללו בתחומי חיים שונים בשנים שלאחר היציאה מהמסגרת. בין השאר, ממצאי המחקרים מעידים על העדר מסגרת דיור יציבהCourtney, Dworsky, Brown, Cary, Love & Vorhies,) 2011;  Fowler, Toro & Miles, 2009; Perez & Romo, 2011), רמת השכלה נמוכה (שמעוני ובנבנישתי, 2011; Courtney, Dworsky, Lee & Raap, 2010; Schiff & Benbenishty, 2006), קשיים בתחום התעסוקה (Courtney & Dworsky, 2006; Dixon, Wade, Byford, Weatherly & Lee, 2006), מצוקה כלכלית קשה ועוני ,(Merdinger, Hines, Lemon-Osterline, & Wyatt, 2005;  Pecora, Kessler, et al., 2006) מעורבות בהתנהגויות לא נורמטיביות כמו שימוש בסמים ואלכוהול ומעורבות עם החוק בשכיחות גבוהה בהשוואה ליתר האוכלוסייה (Courtney & Dworsky, 2006; Dregan & Gulliford, 2012; Schiff & Benbenishty, 2006; Viner & Taylor, 2005). 
במספר מדינות ברחבי העולם התפתחה חקיקה ומערכת שירותים לטובתם של צעירים שגדלו במסגרת חוץ ביתית. מענים אלו כוללים בין השאר: הכנה לקראת היציאה, תמיכה ויעוץ עד גיל 21, דירות מעבר, שירותים שונים של הכוונה וייעוץ בתחום התעסוקה, תמיכה כלכלית ברכישת השכלה גבוהה ועוד. החקיקה באנגליה ובסקוטלנד מדגישה את האחריות ה"כמו הורית" שיש לרשויות המקומיות על בוגרי מסגרות חוץ ביתיות (להרחבה ראה בנבנישתי, 2015). עם זאת, חשוב לציין כי מעט מחקרים העריכו באופן שיטתי את יעילותם של שירותים אלו (Montgomery, Donkoh, & Underhill,2006). זאת ועוד, במחקר שנערך בארה"ב נמצא כי שיעור גבוה מהצעירים אינם מממשים את זכויותיהם לקבלת סיוע (Stott, 2013). נתון זה מדגיש את הצורך במרכיבים של הנגשה בכל תוכנית המיועדת לאוכלוסייה זו.
קורטני (Courtney, 2009) חוקר המוביל את הנושא של בוגרי מסגרות חוץ ביתיות מדגיש כי פערים בהישגים בין ילדים ששהו במסגרות שבחסות המדינה במהלך חייהם, לבין עמיתיהם בקהילה מעידים על מחדליה של המדינה במילוי תפקידה כהורה לילדים במסגרות חוץ ביתיות ומורים על חובתה להמשיך את הליווי לצעירים הללו בדומה להורים ביולוגים, שאינם מפסיקים את התמיכה בילדיהם בגיל 18. התוכנית המוצעת להלן נועדה לספק רשת תמיכה חלופית זו לקבוצת הצעירים ששהו במסגרות המנהל לחינוך התיישבותי.
 

רשימת מקורות


בנבנישתי, ר. (2015). צעירים הבוגרים ממסגרות חוץ ביתיות: סקירת ספרות תקופתית. אוניברסיטת בר אילן: רמת גן.
זעירא, ע., ובנבנישתי, ר. (2008). בוגרים של פנימיות חינוכיות בישראל: תמונת מצב. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 28,  95- 134.
רפאלי, ת. (2015). תקופת ה"בגרות בהתהוות" בקרב בוגרי פנימיות בישראל: המשאבים האישיים והסביבתיים המנבאים תפקוד מסתגל ורווחה נפשית של בוגרי פנימיות כארבע שנים לאחר סיום השהות. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת בר אילן.
שמעוני, ע., ובנבנישתי, ר. (2011). ילדים נפגעי התעללות והזנחה השוהים במסגרות חוץ ביתיות והמטופלים בקהילה- רקע ותוצאות. ירושלים: מכון חרוב והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480. doi:10.1037//0003-066X.55.5.469
Arnett, J. J. (2007). Afterword: Aging out of care--toward realizing the possibilities of emerging adulthood. New Directions for Youth Development, (113), 151–161.
Courtney, M. E. (2009). The difficult transition to adulthood for foster youth in the US: Implications for the state as corporate parent. Social Policy Report. Society for Research in Child Development, Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509761.pdf. 
Courtney, M. E., & Dworsky, A. (2006). Early outcomes for young adults transitioning from out-of-home care in the USA. Child and Family Social Work, 11(3), 209-219. doi: 10.1111/j.1365-2206.2006.00433.x
Courtney, M. E., Dworsky, A., Brown, A., Cary, C., Love, K., & Vorhies, V. (2011). Midwest evaluation of the adult functioning of former foster youth: Outcomes at age 26. Chicago, IL: Chapin Hall Center for Children at the University of Chicago.
Courtney, M. E., Dworsky, A., Lee, J. S., & Raap, M. (2010). Midwest evaluation of the adult functioning of former foster youth: Outcomes at ages 23 and 24. Chicago, IL: Chapin Hall Center for Children at the University of Chicago.
Dixon, J., Wade, J., Byford, S., Weatherly, H., & Lee, J. (2006). Young people leaving care: A study of costs and outcomes. Report to the DfES. York: SWRDU, University of York.
Dregan, A., & Gulliford, M. C. (2012). Foster care, residential care and public care placement patterns are associated with adult life trajectories: Population-based cohort study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47(9), 1517-1526. doi: 10.1007/s00127-011-0458-5
Fowler, P. J., Toro, P. A., & Miles, B. W. (2009). Pathways to and from homelessness and associated psychosocial outcomes among adolescents leaving the foster care system. American Journal of Public Health, 99(8), 1453–1458. doi:  10.2105/AJPH.2008.142547
Merdinger, J. M., Hines, A. M., Lemon-Osterline, K., & Wyatt, P. (2005). Pathways to college for former
 foster youth: Understanding factors that contribute to educational success. Child Welfare, 84(6), 867-896.
Montgomery, P., Donkoh, C., & Underhill, K. (2006). Independent living programs for young people leaving the care system: The state of the evidence. Children and Youth Services Review, 28, 1435-1448
Pecora, P. J., Kessler, R. C., O’Brien, K., White, C. R., Williams, J., Hiripi, E., … Herrick, M. A. (2006). Educational and employment outcomes of adults formerly placed in foster care: Results from the Northwest Foster Care Alumni Study. Children & Youth Services Review, 28(12), 1459–1481. doi:10.1016/j.childyouth.2006.04.003
Perez, B. F., & Romo, H. D. (2011). "Couch surfing" of Latino foster care alumni: Reliance on peers as social capital. Journal of Adolescence, 34(2). doi: 10.1016/ j.adolescence.2010.05.007

Schiff, M., & Benbenishty, R. (2006). Functioning of Israeli group-homes alumni: Exploring gender differences and in-care correlates. Children & Youth Services Review, 28(2), 133–157. doi:10.1016/j.jchildyouth.2005.02.010
Stott, T. (2013). Transitioning youth: Policies and outcomes. Children and Youth Services Review, 35(2), 218–227. doi:10.1016/j.childyouth.2012.10.019
Viner, R. M., & Taylor, B. (2005). Adult health and social outcomes of children who have been in public care: population-based study. Pediatrics, 115(4), 894–9. doi:10.1542/peds.2004-1311
Zeira, A., Arzev, S., Benbenishty, R., & Portnoy, H. (2013). Children in educational residential care: A cohort study of israeli youth. Australian Social Work, 67(1), 55–70. doi:10.1080/0312407X.2013.863956