בעלי תפקידים

שם מלא 

תפקיד 


​טלפון

נייד​

​מייל

​רו"ח שרי שלזינגר  
​מנהלת אגף תקציבים
​03-6898873
050-6214509
​saris@mchp.gov.il
​עידו ישראל דודזון
​מנהל תחום תקציבים
​03-6898870
​050-6221075
​israeld@mchp.gov.il
​פנינה וסרמן
​ממונה תקציבים ושיוויון מגדרי
​03-6898867
​050-6221544
​pninav@mchp.gov.il
​ענת היניק
​מרכזת תקציבים
​03-6898871
​050-6221071
anatd@mchp.gov.il
​עינת בן-שמואל
​מרכזת תקציבים
​03-6898884
​050-6221492
mihot@mchp.gov.il