סמנכ"לית הון אנושי ומינהל

​​​​

​​​במינהל לחינוך התיישבותי קיימת הבנה עמוקה לחשיבות ניהול ההון האנושי, כמעצב תרבות ארגונית, מוביל תהליכים ומשפיע על העשייה הייחודית והמשמעותית במינהל, בשאיפה לחיבור העובדים לעולמות התוכן המקצועי של המינהל, קביעת מדיניות, שקיפות, מקצועיות ותודעת שירות גבוהה – מעצם היותנו נותני שירות במגזר הציבורי. עיצוב התדמית המקצועית של תחום משאבי אנוש כ"אנשים שמעצבים אנשים וארגונים", תוך "מיתוג" המינהל והגברת הזהות ותחושת השייכות לעשייה הענפה במינהל.
להוביל שינוי ולהצליח  – באמצעות עובדים ותרבות ארגונית, ובשיתוף כל עובדי המינהל, החל מרמת הפרט, צוותי עבודה ומנהלים

פעילויות האגף:

  • ניהול תיק עובד- קליטת עובדים, טיפול בפרט, קידום עובדים והערכת עובדים.
  • טיפול בתנאי שירות ונוכחות עובדים
  • גמלאות פרישה וסיומי העסקה
  • ניהול תהליכי שינוי ארגוני ותקינה
  • גיוס ומיון לאיוש משרות
  • הדרכה
  • משמעות
  • רווחה