מוקד עובדי הוראה

​​

לתשומת ליבכם,

החל מ-01/03/18 לא יינתן מענה טלפוני ישיר ע"י הטלרים, שירות יינתן  ע"י פתיחת פנייה מקוונת בפורטל ובאמצעות מוקד עו"ה.

שעות פעילות המוקד לעובדי הוראה במינהל הן בימים א'-ה' בשעות 17:00-9:00.

טלפון:  03-6898700 פקס: 03-6898724​

תפקידו של המוקד ונושאי טיפול כלליים:

1. מתן מידע כללי באשר לדרכי הגשת בקשות, הפניה לערוצי מידע נוספים, משלוח טפסים, קבלת פקסים ועוד.

2. מתן מידע פרטני לגבי סטטוס בקשה שהוגשה, פרטים הקשורים בתנאי העסקה (כפי שמופיעים במערכות השונות של המחלקות) בנושאים: חשבות, כא"ב והשתלמויות.

לידיעתכם, ניתן לקבל מידע אישי גם בפורטל עובדי ההוראה

3. מעקב אחר פניות שהועברו לטיפול הגורם המקצועי עד שבעה ימי עסקים.​