תחום רכש נכסים ולוגיסטיקה

​​​

​​תחום רכש נכסים ולוגיסטיקה​

​גף א' במינהל לחינוך התיישבותי ועלה"נ מונה 7 עובדים ואחראי על ניהול כלל הפעילויות בתחום הרכש : תכנון הרכישות, פרסום מכרזי המשרד, קשר עם ספקים וקבלנים, טיפול בחוזי ההתקשרות, הזמנות עבודה וביצוע תשלומים וניהול מעקב על התקדמות וביצוע פרויקטים, בתחום ניהול הציוד ומערך המחסנים, ניהול, מעקב וביצוע טיפול שוטף של מערך האחזקה ותחזוקת המבנים שברשות המשרד, ניהול ותפעול מערך הדיור המשרדי ונכסי המשרד, ניהול צי הרכב הממשלתי, הכלים החקלאיים ורכבי התפעול בכפרים, ניהול ותפעול מערך הטלפוניה, קשר ותקשוב משרדי, ניהול ותפעול מערך החשמל המשרדי ומערכות מתח נמוך. האגף מבקר ומנחה את יחידות המשאבים החומריים  בבתי הספר הממשלתיים: אש"ל הנשיא, כדורי, עין כרם וימה ומשמש כמתכנן ומתקצב של תקציבי פיתוח ושיפוצים עבור כפרי הנוער ובתי הספר המפוקחים ע"י המינהל לחינוך התיישבותי​​

מטרות ותחומי עיסוק עיקריים

 ·         רכש

 ·         ניהול הציוד ומערך המחסנים 

 ·         תחזוקה

 ·         הדיור המשרדי

 ·         בניהול צי הרכב

 ·         תקשוב וטלפוניה

 ·         אנרגיה ומערכות מתח נמוך

 ·         תכנון ותקצוב פעולות פיתוח כפרי נוער​


                              מבנה ארגוני

מבנה ארגוני רכש נכסים ולוגיסטיקה.png​​​​