כח אדם בהוראה

תחום כ"א בהוראה ותקן אמון על תנאי שירות של כ-4,500 עובדי הוראה עובדי מדינה וכ-7,500 עובדי בעלות מיום קליטתם במוסד החינוך ועד פרישתם. הצוות מונה 8 עובדות ופועל בהתאם להסכמים השונים בעולם הישן וב-2 הרפורמות החדשות – אופק חדש ועוז לתמורה. התחום כולל את יחידת התקן שאחראית על הקצאת שעות התקן לחטיבות הביניים השונות ואת תיקיון עובדי הוראה שאחראי על אחזקה שוטפת של התיקים האישיים של המורים תוך עדכונם.

​​​תחומי האחריות

קליטת עובדי הוראה

 1. פתיחת תיק
 2. קביעת ותק
 3. דרגה וגמולים
 4. אישור שיבוץ בהוראה

טיפול בעובדי הוראה במהלך הקריירה 

 1. שיבוץ
 2. בקשות לחל"ת
 3. העברות מסויגות
 4. מינויים בפועל 
 5. העברות יזומות
 6. הפקת נתוני העסקה 
 7. דו"ח פרטי שירות
 8. טיפול בבקשות להיקף משרה חריג
 9. ועדות לתשלומים רטרואקטיביים
 10. תמריצים
 11.  חוזים אישיים
 12.  הפניות לועדות רפואיות
 13. מוסד מורים חולים
 14. משמעת,
 15. פיטורים מינהליים ופדגוגיים
 16. בדיקת זכאות לפיצויי פיטורין

טיפול במשרות ניהול

 1. מינוי מנהלים וסגני חטיבות ביניים
 2. קיום מכרזי ניהול
 3. מינוי מנהלים וסגני חטיבות ביניים

פרישה מהוראה [סוגי פרישות:  גיל/חובה, רצון, מוקדמת (צמצומים, שחיקה), פרישה מטעמים רפואיים]

 1. טיפול אדמיניסטרטיבי בפורשים מול מטה המשרד, נציבות שירות המדינה ומנהל הגמלאות באוצר.
 2. צירוף שירות קודם, רכישת זכויות, הסכמי רציפות
 3. הגשת בקשות לפרישה מוקדמת.

בקשות ליציאה לחופשה- להלן ההנחיות

 1. נוהל בקשה לחופשה עובדי הוראה​ - בקשות לחופשה ללא תשלום, שנת שבתון וכן הודעות על חזרה מחופשה- תוגשנה באמצעות טפסים מקוונים בלבד מחודש ינואר ועד ל-31 במרץ של שנה"ל.
 2. ​פתיחת פנייה דרך פורטל עובדי הוראה​

מוקד פניות טלפוני

ימים א-ה 17:00-8:00