משאבי אנוש

​​​​​​

"אנשים שמעצבים אנשים וארגונים" כשותפים אסטרטגיים למימוש יעד וחזון המינהל​"

אגף ההון האנושי, כמעצב תרבות ארגונית, בהובלת תהליכי העצמה, פיתוח והגברת הזהות ותחושת השייכות של העובדים לעשייה המהותית של המינהל.

האגף יפעל באופן מקצועי, פרו-אקטיבי, תוך יצירת שקיפות ותודעת שירות לאור היותנו משרתי הציבור, במטרה לאפשר מימוש ייעוד וחזון המינהל.

 

נציבות שירות המדינה (נש"מ) רואה את יעודה כארגון המטה האחראי והמוסמך לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה. נש"מ מופקדת על ייזום, הובלה, הכוונה, הנחלה ובקרה של מערך ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, תוך הבטחת ערכיו, מצוינותו ותקינות התנהלותו של שירות המדינה - על ארגונו, יחידותיו וכלל עובדי המדינה


מסמכים וקישורים

​שירות עצמי לעובד- דיווח נוכחות ESS

​שירות עצמי לעובד- דיווח נוכחות ESS- ייפתח בדף חדש


מדריך קליטה לעובד החדש                                            עובדים מצטיינים 2016​

מדריך קליטה לעובד החדשעובדים מצטיינים 2016