מידעון נציב שירות המדינה

תאריך: 24/12/2017

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מידעון נציב שרות המדינה (נש"מ)

​נציבות שירות המדינה (נש"מ) רואה את יעודה כארגון המטה האחראי והמוסמך לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה. נש"מ מופקדת על ייזום, הובלה, הכוונה, הנחלה ובקרה של מערך ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, תוך הבטחת ערכיו, מצוינותו ותקינות התנהלותו של שירות המדינה - על ארגונו, יחידותיו וכלל עובדי המדינה.​​​