חברי הנהלת המינהל

​​אילנה נולמן - מנהלת המינהל

נעמה רגולר - עוזרת מנהלת המינהל

ראובן לייבל - מפקח מחוז 

יעקב שבות - מחמ"ד

רון פרייזלר  - ​מנהל אגף חינוך והדרכה בפנימיות

יוסי זגורי - סגן מנהל אגף חינוך והדרכה בפנימיות

נתמר הלל - מנהלת אגף פסיכוסוציאלי - רפואי

טלי פריד - מנהלת אגף קליטה

שרי שלזינגר - מנהל אגף תקציבים

בני אלחילו - מנהל אגף בטיחות ובטחון

חיים ביטרןמנהל אגף ר.נ.ל תכנון ובינוי מוסדרות חינוך

אשר ונונו - מנהל אגף משאבי אנוש

נתנאלה זמיר - דוברת 

ניר ברלוביץ - חשב

עו"ד הילה קפלן רענן  - יועצת משפטית

אריק יקואל- מנהל אגף מערכות מידע

מאיה בוטוין - מנהלת המרכז לניהול ידע ופיתוח

הדסה בידני- מרכזת הפיקוח הדתי פנימייתי ​