חברי הנהלת המינהל

​​אילנה נולמן - מנהלת המינהל

מרי יוסף - סגנית בכירה הון אנושי ומנהל 

סלין מיכליס - מנהלת תחום תאום ובקרה 

שרית דור - מפקח מחוז 

יעקב שבות - מחמ"ד

רון פרייזלר  - ​מנהל אגף חינוך והדרכה בפנימיות

יוסי זגורי - סגן מנהל אגף חינוך והדרכה בפנימיות

נתמר הלל - מנהלת אגף פסיכוסוציאלי - רפואי

טלי פריד - מנהלת אגף הקליטה אבחון והשמה 

שרי שלזינגר - מנהל אגף תקציבים

בני אלחילו - מנהל אגף בטיחות ובטחון

חיים ביטרןמנהל אגף ר.נ.ל תכנון ובינוי מוסדרות חינוך

אשר ונונו - מנהל אגף משאבי אנוש

נתנאלה זמיר - דוברת 

איזבלה ציסין - חשב

עו"ד הילה קפלן רענן  - יועצת משפטית

ציון ניצן- מנהל אגף מערכות מידע

שירלי שטיינר - מנהלת מרכז ניהול ידע,מחקר ופיתוח

הדסה בידני- מרכזת הפיקוח הדתי פנימייתי ​