דבר מנהלת המינהל

​​

לכבוד
תלמידי המינהל לחינוך התיישבותי והוריהם

שלום רב,

בפרוס שנת הלימודים תש"ף הבאה עלינו לטובה, אני מבקשת לברך כל אחת ואחד מכם בברכת שנת לימודים פורייה, בטוחה, מאתגרת ומשמעותית. אני מבקשת להודות לחינוכאים ולמנהיגות החינוכית שלנו על העשייה החינוכית שהם מובילים ולאחל לכולם הצלחה תלמידי נעל"ה 750 רבה: ברכות רבות לתלמידי כתות ז' הנכנסים לראשונה בשערינו, ברכת "ברוכים" הבאים ל תלמידי יב' בבחינות הבגרות ובאירועי הסיום 15,000 הנוחתים בימים אלה ומצטרפים למינהל, הצלחה רבה ל תלמידי 23,000 בתי ספר ול 163 תלמידי המינהל, ב 83,000 המרגשים, ואיחולים לשנה משמעותית ומהנה לכלל הפנימיות.

המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, המפקח על בית-ספרך, הינו מחוז על-אזורי המופקד על בתי-הספר האזוריים של המועצות האזוריות, כפרי הנוער, האולפנות, הישיבות והפנימיות החינוכיות בכל מדינת ישראל. אנו דואגים לילדי הישובים הקטנים, ילדי הפריפריה הגאוגרפית והחברתית, לתלמידים בפנימיות, לתלמידים המגיעים לבית-ספרם בהסעות ולאלה שבית-ספרם נמצא בתוך המוסד בו הם גרים. לצד מטרות החינוך הלאומיות וייחודו של כל מוסד חינוכי, אנו במינהל מדגישים את שילובם של החינוך הפורמלי והלא פורמלי, את החינוך לערכים, את טיפוחה של מערכת יחסים קרובה בין מחנך למתחנך, את החינוך לקיימות, חקלאות ולאהבת הארץ.

בבתי-הספר שלנו מושם דגש על למידה חדשנית לצד חינוך חברתי, ראיית כל תלמיד וצרכיו לצד התייחסות לקבוצה החינוכית כגורם רב חשיבות. בבתי-הספר שלנו מטפחים את הקשר עם הקהילה וההורים, ומקיימים אתם תקשורת פתוחה ורציפה.

השנה הנושא השנתי במערכת החינוך הוא ערך הערבות ההדדית. ערך זה מונח ביסודה של ההתיישבות העובדת וביסוד המינהל לחינוך התיישבותי .
לצד עידוד המיצוי האישי והחובה לטפח כל תלמיד למיצוי יכולותיו, עלינו לחזק את ערכי התרומה, הנתינה והשותפות בינינו, שכן כולנו רקמה אנושית אחת, רבגונית ורב תרבותית עשירה.
השנה אנו גם מציינים 150 שנים לבית הספר החקלאי הראשון, מקווה ישראל, בשורה של אירועים מרגשים. 
 
אתם מוזמנים להתעדכן באתר האינטרנט של המינהל לחינוך התיישבותי ובאתר הפייסבוק בכתובת: המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער.  

בכל שאלה או בקשה ישמחו לטפל מחנך/ת הכתה, היועץ/ת, רכז/ת השכבה והמנהל/ת.
חשוב לפנות אל הגורם הישיר, לפני שפונים לערכאה ניהולית גבוהה יותר.

במידה ומענה אינו מספק אתכם ניתן לפנות גם אל המפקח/ת הכולל ביה"ס/הפנימייה.

אני מאחלת לכולנו שנה טובה, שנת אושר, צמיחה, סיפוק ובריאות.

בכבוד רב,
אילנה נולמן
מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער
משרד החינוך