תוכנית עבודה אסטרטגית תלת שנתית תשע"ז-תשע"ט

מטרה א

קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות​​

יעד 1: קידום הישגים לימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה- 21

יעד 2: קידום החינוך המדעי, הטכנולוגי והמקצועי ופיתוח עתודותיו  בדגש על המתימטיקה

יעד 3: המשך התאמת ההוראה, תוכניות הלימודים, סביבות הלמידה ומתווי ההערכה והמדידה ללמידה משמעותית

יעד מינהל ייחודי במטרה א: שותפות קהילתית לשמירה על קיימות ותוכנית שח"ק ירוק

יעד מינהל ייחודי במטרה ב: קידום לימוד מדעי החקלאות במוסדות המינהל לחינוך התיישבותי

​​​מטרה ב

חינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים, ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות

יעד 4: טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית, במדינה יהודית, דמוקרטית וציונית

יעד 5: העמקת החינוך הרגשי, הערכי והחברתי וקידום מעורבות אישית וחברתית

יעד 6: טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית ולקידום הסובלנות והכלת האחר

יעד 7: קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב היממה ובין מגוון מסגרות החינוך


מטרה ג

קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל האוכלוסיות בישראל

​יעד 8: קידום ​חינוך איכותי בפריפריה הגיא-חברתית ובקרב אוכלוסיות ייחודיות

יעד 9: קידום חינוך איכותי בגילים הצעירים

יעד 10: מתן מענה חינוכי וארגוני שיאפשר הכלה של תלמידים מזרמי חינוך מגוונים במסגרת החינוך הציבורי​ ​

יעד מינהל ייחודי במטרה ג: הטמעה והפעלת השימוש ב"שאלון תלמיד" וב "שאלון מוסדי" והשימוש בו לצורך טיפול כולל בתלמידים הלומדים בכפרי הנוער​

מטרה ד

​קידום תרבות ניהולית-ארגונית ואפקטיבית במערכת החינוך

יעד 11: חיזוק המנהיגות ופיתוח ההון האנושי 

יעד 12: ביסוס אוטונומיה פדגוגית, ניהולית ותקציבית במוסדות החינוך והתאמת הרגולציה

יעד 13: ביסוסו של משרד החינוך כארגון המקדם ערכים של מצוינות ניהולית ושירותית בשילוב טכנולוגיות מתקדמות
יעד מינהל ייחודי מטרה 

1. הרחבת התוכנית הייחודית להעצמת מנהלים, לאוכלוסיות נוספות, למנהלי חט"ב, למנהלים פדגוגיים, למנהלי פנימיות ומיצוי ההשתתפות בקרב מנהלי חט"ב

2. האצלת/הרחבת סמכויות למנהלי הפנימיות- אוטונומיה ניהולית ותקציבית

3. התנעת פיתוח מערכת "מינהל דיגיטלי"​​​​