מיצ"ב תשע''ז- עלייה במתמטיקה ובמדעים!

​​שיפור בהישגים: 

עלייה במתמטיקה ובמדעים השר בנט: "החזקים התחזקו, והחלשים התחזקו עוד יותר".​

נתוני מבחני המיצ"ב לשנת תשע"ז חושפים עלייה בהישגי תלמידי ישראל בחמישה מקצועות, ובהם:

מדעים לכיתות ח' ומתמטיקה לכיתות ה'

מתמטיקה ה' -  עליה של 12 נקודות, מ- 554 ל- 566 נקודות

מדעים ח' - עליה של 23 נקודות מ- 564 ל- 587 נקודות

ארבעה מקצועות ללא שינוי של ממש – בהם: אנגלית ה' ועברית ח'

עברית ח' -  מ- 558 ל- 557 נקודות

אנגלית ה' - מ- 542 ל- 539 נקודות

צמצום פערים – ניכרת מגמה של צמצום פערים

בין דוברי עברית לדוברי ערבית בכל תחומי הדעת - בכיתות ה' ובכיתות ח'

 

שר החינוך, נפתלי בנט: "לאחר איסוף כלל נתוני המיצ"ב, ולאחר ניתוח מעמיק של גורמי המקצוע ושל ראמ"ה את התוצאות אני יכול לאמר לכם היום בבטחה -  החזקים התחזקו, והחלשים התחזקו עוד יותר.

כשנכנסתי לתפקידי לפני מעל לשנתיים ראיתי חובה מוסרית כשר חינוך לעשות כל שביכולתנו, על מנת לאפשר לכל ילדה וילד הזדמנות שווה להצליח ולהגיע לנקודת פתיחה טובה יותר, ללא קשר למקום בו גדלו, להכנסות של ההורים שלהם או למוצאם הלאומי או העדתי.  לאור הנתונים שלפניכם אני יכול לומר בגאווה גדולה – הצלחנו - אנחנו בכיוון הנכון!

צמצום הפערים אשר אנו רואים, כמעט בכל פרמטר במיצב, מביא בשורה של ממש לתלמידי הפריפריה - הגאוגרפית והחברתית – שמנצלים הזדמנות זו בשתי ידיים ולוקחים את עתידם לידם. עוד עולה מהנתונים כי מהפכת המתמטיקה והמדעים ממשיכה. אך יותר מזאת, אותה המהפכה שחוללנו בתיכונים מחלחלת היום גם לשכבת תלמידי בתי הספר היסודיים ולשאר מקצועות המדעים.

הנתונים משמחים אך דרך ארוכה עוד לפנינו – נמשיך ונדאג להמשך צמצום של הפערים וכל זאת לצד יישום התוכנית הלאומית ללימודי אנגלית מדוברת ולצד שיפור באיכות ההוראה – בדגש על הפריפריה".

 

שר החינוך, מר נפתלי בנט, מנכ"ל המשרד, מר שמואל אבואב ומנכ"לית ראמ"ה, ד"ר חגית גליקמן, הציגו היום (ד') את הישגי תלמידי מערכת החינוך במבחני המיצ"ב לשנת הלימודים הקודמת (תשע"ז- 2017). מניתוח הנתונים שביצעה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) עולה, כי בכמחצית מהמקצועות חלו עליות, וביתר המקצועות לא חל שינוי. בחמישה מקצועות חלו עליות -  מתמטיקה ה' (עלייה של 12 נקודות, מ- 554 ל- 566 נקודות), מדעים ח' (עלייה של 23 נקודות מ- 564 ל- 587 נקודות), אנגלית ח' (עלייה של 6 נקודות מ- 517 ל- 523 נקודות), ערבית ה' (עלייה של 19 נקודות, מ- 573 ל- 592), ובארבעה תחומים לא חל שינוי משמעותי – מתמטיקה ח' (מ- 532 ל- 534 נקודות), עברית ח' (מ- 558 ל- 557 נקודות), עברית ה' (מ- 537 ל- 542 נקודות) ואנגלית ה' (מ- 542 ל- 539 נקודות).​

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב ציין: " אני מברך על שיפור ההישגים של מערכת החינוך. השיפור משקף התגייסות של מערכת החינוך כולה – מנהלים, מורים וצוותי הוראה – ואני מבקש לחזק את ידיהם של כל העוסקים במלאכה, מלאכת החינוך. אנו מיישמים את התכנית הלאומית לחיזוק לימודי המתמטיקה, מבצעים תכניות חומש רחבות היקף בפריפריה, הגאוגרפית והחברתית, מעמיקים את התקצוב הדיפרנציאלי, והנתונים מראים שאכן נרשם צמצום פערים בין המגזרים. לצד זה, המיצ"ב מחדד את הצורך בביצוע התכנית המקיפה שגיבשנו, לטיפול בבעיית האלימות כלפי עובדי ההוראה. אנו ממוקדי מטרה, יש לנו תכניות רב שנתיות שיצאו לפועל, בהובלת השר בנט, ואני מאמין שמגמת השיפור תימשך".

במבחני המיצ"ב לשנה זו נרשם צמצום פערים ניכר בכל המקצועות בין המגזר דובר העברית למגזר דובר הערבית. הצמצום נרשם בקרב תלמידי כיתות ה' ו- ח' כאחד. צמצום פערי ההישגים בין תלמידים משני מגזרי השפה ניכר גם על רקע צמצום הפערים שהחל בשנת תשע"ו, ונרשם בשעתו רק בחלק מן המקצועות.

צמצום הפערים נובע לרוב מעליות בהישגי דוברי הערבית לצד עליות מתונות יותר או יציבות בהישגי דוברי העברית. בתוך המגזר דובר העברית עדיין הפערים בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי שונה לא הצטמצמו ולעיתים אף הורחבו.

 בתחום האלימות בקרב תלמידים בתשע"ז נרשמה על פי רוב יציבות. בשנת תשע"ז, 10% מתלמידי כיתות ה'-ו' דיווחו על "מעורבות באירועי אלימות" לעומת 11% בתשע"ו. בקרב תלמידי כיתות ז'-ט' לא חל שינוי בשיעור המדווחים והוא נותר 9%, כך גם בקרב תלמידי י'-י"א שיעור הדיווח נותר בעינו, 8%.

לאורך העשור חלה הרעה בחטיבות העליונות במגזר דובר הערבית, שיעור התלמידים שדיווחו על מעורבות באירועי אלימות הוכפל: מ-6% בתש"ע ל-12% בתשע"ז.

המורים לעומת זאת דיווחו כי הם חשים יותר ויותר מאוימים מצד ההורים. הם הביעו חשש  מפגיעה פיזית, פגיעה ברכוש, ומהגשה של תלונות שווא. תחושה זו משותפת למורים ביסודי, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. בשנת תשע"ז ביסודי נרשמה עלייה של 3% (מ- 11% ל- 14%) בדיווחי המורים על תחושת איום מצד הורים, בחטיבת הביניים נרשמה עלייה של 2% אחוזים (מ- 9% ל- 11%) ובחטיבה העליונה נרשמה יציבות העומדת על שיעור של 8%. תופעה זו בולטת במיוחד במגזר דובר הערבית, שם נרשמה עלייה בכל שלבי הגיל. בנוסף, נרשמה עליה קטנה גם בתחושת האיום של מורים מפני תלמידים (יסודי: מ- 5% ל- 6%, חטיבת ביניים: מ- 6% ל- 7% וחטיבה עליונה מ- 5% ל- 6%). 

בתחום יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים בין תשע"ו לתשע"ז נרשמה יציבות בכל שלבי הגיל. שיעורים גבוהים של תלמידים בשכבות ה'-ו' דיווחו על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים (69%), לעומת פחות ממחצית מתלמידי ז'-ט' (46%) ומתלמידי י'-י"א (43%). תמונה דומה התקבלה גם במדד מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, שם הפער בין תלמידי היסודי לבין תלמידי חטיבות הביניים גדול במיוחד: 78% מהתלמידים ביסודי, 57% חטיבות הביניים ו-50% בחטיבות העליונות העידו על תחושת סקרנות, הנאה וענין בלמידה. בהשוואה לשנת תשע"ה נרשמה ירידה של 3% בחטיבות הביניים ו- 4% בחטיבות העליונות, ועלייה של 2% בבתי ספר יסודיים.

​ מצ"ב ההודעה המלאה והמורחבת והמפורטת של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

לפרטים נוספים: מינהל דוברות והסברה 02-5602710

ראמ''ה- נתוני מיצ''ב תשע''ז.pdf