תלמידי אשל הנשיא בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
תלמידי אשל הנשיא ביום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2017

תאריך: 24/04/2017

​​​​​מערכת החינוך מציינת  את יום הזיכרון לשואה ולגבורה בפעילויות חינוכיות, מפגשי זיכרון, מערכי שיעור, טקסים ואירועים מערכת החינוך תציין היום, ב' את יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ז (24.4, כ"ח בניסן).

תלמידי אשל הנשיא במסע לפולין

​מערכת החינוך מציינת  את יום הזיכרון לשואה ולגבורה בפעילויות חינוכיות,

מפגשי זיכרון, מערכי שיעור, טקסים ואירועים  

מערכת החינוך תציין היום, ב' את יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ז (24.4, כ"ח בניסן).

 

בכיתות יעסקו התלמידים בארבעה נושאים מרכזיים:

העולם היהודי לגווניו ולקהילותיו טרם שואה.

הסיפור האנושי בשואה (רוח האדם):

התמודדות יהודית בתקופת השואה.

חסידי אומות העולם, העומדים מהצד ועד לנאצים והמסייעים בידם.

החזרה לחיים.

מושגי יסוד.

 

במסגרת הדיונים יעסקו התלמידים עם זיכרון השואה - אירועים מכוננים שהתרחשו בתקופת השואה ולאחר קום המדינה ורלוונטיים לשיח הציבורי בחברה הישראלית גם בימינו. הנושאים המוצעים עוסקים בסיפורים אישיים, בדילמות ערכיות מתקופת השואה ובמאורעות היסטוריים חשובים.

בנוסף, יעסקו המורים בנושאים אשר נקבעו בתכנית "בשבילי הזיכרון" -  קהילות, משפחות, אנשים ונכסי תרבות. יש להעמיק בשאלה: כיצד התמודדו בני אדם בתקופת השואה, במה התחבטו, מול אילו דילמות עמדו ומדוע בחרו כפי שבחרו, ולחשוף את כוחות הנפש ורוח האדם שנתגלו גם הם בתקופה זו. כמו כן יש לעסוק גם במנעד הבחירות וההתנהגויות של בני האדם: הפושעים הנאצים והמסייעים בידם, העומדים מהצד, ומן העבר השני, חסידי אומות העולם – על המשמעויות האתיות הגלומות בנושאים אלו. לבסוף, יש לבחון מה ניתן ללמוד מתהליך החזרה לחיים של הניצולים ותרומתם להקמת המדינה. כל זאת מתוך התייחסות אל ההקשר ההיסטורי.

 

להלן קישור למערכי פעילות לציון יום השואה והגבורה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/LikrathYomHazicaronLeshoah.htm

 

לצד הדיונים בכיתות, יתקיימו בכל בתי הספר וברשויות שיעורי חינוך וטקסים לציון יום השואה. בחלק מבתי הספר יתקיימו תערוכות המשלבות סיפורי עדות וזיכרון.

בבתי הספר שמשתתפים בתכנית "שם ונר" ידליקו בני הנוער נר זיכרון בביה"ס ובבית לזכר הניצולים.

כמו-כן, יתקיימו פעילויות נוספות בהן יתקיימו מפגשים עם ניצולי שואה, עם משפחות של ניצולי שואה, ערבי תלמידים-הורים, ביקור במצבות לזכר הקהילות בכל בתי הקברות, פרויקט אמץ חלל, אמץ אנדרטה, חלוקת זרים בבית העלמין.

דוגמאות ליוזמות ופעילויות - ראו נספח.

 

פעילות בית ספרית ורשותית

בכל בתי הספר וברשויות יתקיימו שיעורי חינוך וטקסים לציון יום השואה. בחלק מבתי הספר יתקיימו יוזמות כגון: תערוכות המשלבות סיפורי עדות וזיכרון.

בבתי הספר שמשתתפים בתכנית "שם ונר" ידליקו בני הנוער נר זיכרון בביה"ס ובבית לזכר הניצולים.

כמו כן יתקיימו פעילויות כגון: שיחות עם ניצולי שואה, מפגש עם משפחות של ניצולי שואה, ערבי תלמידים-הורים, ביקור במצבות לזכר הקהילות בכל בתי הקברות, פרויקט אמץ חלל, אמץ אנדרטה, חלוקת זרים בבית העלמין.

דוגמאות ליוזמות ופעילויות - ראו נספח

 

פעילות ״זיכרון בסלון״ 

מפגש זיכרון  בסלון הבית, בין חברים. המשתתפים מעצבים את חוויתם בערב, דרך שיח פתוח על זיכרון השואה והשפעתו על החברה בעבר, היום ובעתיד.

 

עצרת תנועות הנוער

עצרת תנועות הנוער תתקיים ביד ושם ב-24.4.17 בשעה 17:00 בנושא יהודים מצילים יהודים.

העצרת תתקיים במעמד מנכ"ל משרד החינוך ותשודר בשידור ישיר בטלוויזיה וברשת.

 

השביל המחבר בין יד-ושם להר הרצל

אגף של"ח וידיעת הארץ במינהל חברה ונוער במשרד החינוך, בשיתוף משרד הביטחון וחניכי תנועות הנוער, יזמו צעדה שנתית בין שני אתרי הזיכרון בימים שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום העצמאות.

קישור לערכת "השביל המחבר"

 

התכנית "בשבילי הזיכרון"

תכנית חינוכית ערכית לכל שכבות הגיל המבקשת לתת מענה לשאלות איך נספר לתלמידים צעירים על השואה?  כיצד אלמד על הנושא הטראומתי בלי ליצור טראומה?   אלו ושאלות חינוכיות נוספות. בנוסף להקנות כלים לצוותים החינוכיים העוסקים בנושא השואה בבית ספרם. כולל הפעלות המותאמות לשלבי הגיל השונים. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Shoa/Rezional.htm