מכרזים ודרושים במינהל ההתיישבותי

​​​​​​​​​​​​


מכרזים ודרושים במינהל ההתיישבותי


 להלן המכרזים:​​​


​מס' מכרז
סוג המכרז
תואר משרה
אחוז משרה
יחידה
דרגה
מקום עבודה
תאריך סיום הרשמה
57931
פומבי
מפקח/ת מרחבי בתחנה לשירותים פסיכוסוציאליים
50%
אגף פסיכוסוציאלי ורפואי
ו-ד עו"ס
מחוז חיפה
23.8.18
57933
פנימי
רכז/ת כללי/ת משק חקלאי
100%
עין כרם
14-16 מינהלי
כפר הנוער עין כרם
23.8.18​


משרת פיקוח.pdf
ניתן לצפות במפרט המכרזים באתר נציבות שירות המדינה בכתובת: www.civil-service.gov.il ובאתר המינהל לחינוך התיישבותי בכתובת http://www.mchp.gov.il/Pages/HomePage.aspx

מועמדים המעוניינים להגיש מועמדותם למכרז יעשו זאת באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית באתר נציבות שירות המדינה בכתובת:

https://ejobs.gov.il/gius

מומלץ ליידע את הממונה הישיר על הגשת מועמדות למכרז.

בהצלחה!