ייעוד המינהל

​​​


פיתוח והפעלת תשתית ארצית ליישום פתרונות חינוכיים הוליסטיים וחדשניים בקרב אוכלוסיות מהמרחב הכפרי - מועצות אזוריות, אוכלוסיות יעודיות חלקם מהפריפריה החברתית והגאוגרפית (פנימייתי מלא/חלקי) ובקרב אוכלוסיות בתהליכי עלייה וקליטה. מתוך ראייה רחבה של צורכי החברה המשתנים ומתן מענה לשם מימוש הפוטנציאל של כל התלמידים.


עפ"י החלטת ממשלה, מתאריך  1.9.1960 להעברת האגף לחינוך חקלאי ממשרד החקלאות למשרד החינוך כיחידת סמך מינהלית, לניהול ופיקוח של כל בתי-הספר החקלאיים, מוסדות ההמשך בהתיישבות (בקיבוצים ובמושבים הוותיקים ובמושבי העולים, כולל בתי ספר דו-שנתיים במגמה החקלאית, כיתות ערב חקלאיות ומרכזי נוער חקלאיים).


כיום המינהל מטפל בכל מערך החינוך הפנימייתי, ישיבות אולפנות וכפרי הנוער בכל רחבי הארץ. המינהל מגדיר מדיניות, תומך ומפקח רגולטורית על תפקודם של כ 370 מוסדות על כלל עובדיהם כולל עובדי בעלויות.מה מייחד אותנו?

מערכת חינוכית הוליסטית המאפשרת סגירת פערים, שיקום והתפתחות מואצת של הפרט דרך חיבור בין היבטים רגשיים, חברתיים, ערכיים וקוגניטיביים (פורמליים ולא פורמליים)

חינוך חוץ ביתי מערכת משלימה לבית, תמיכה חינוכית ולימודית, חברת הילדים והנוער וחיבור לקהילה ולהורים

חיבור למשאבי הטבע והסביבה להתיישבות, לנוף, לקרקע, לחקלאות ולעבודה

עצמאות גמישות, חדשנות ויזמות חינוכית

תרומה למרקם החברתי

רב תרבותיות (כתפיסה)​