רפרנטים ומפקחים של בתי הספר

תאריך: 28/01/2018

​​

רפרנטים ומפקחים של בתי הספר

בי"ס​​

סמל ​מוסד​​

כא"ב

גזברות

פיקוח

אולפנת אבן שמואל640532אורנהאיריס (ורד)כרמית הרוש
אולפנת להבה440909אורנהאיריס (אירית)יעל הורוביץ
אולפנת נווה דקלים640649רחלורדכרמית הרוש
אולפנת צבייה841213שחר (רחל)אתייעל הורוביץ
אולפנת צפירה440479סיגליתורדיעל הורוביץ
אופק260125אורנהשירלירונן דורי
אור עציון ׁ(מרכז שפירא)640185שחר (אורנה)אתיכרמית הרוש
אלוני יצחק360149אורנהאיריס (אירית)אורלי דרורי
אמי"ת פתח תקווה480020סיגליתסולייעל הורוביץ
אשל הנשיא680025אורנהשושישושנה מירוצ'ניק
באר טוביה660134אורנהאיריס (סולי)אורלי דרורי
באר עמי520676רחלאיריס (נטלי)יעל הורוביץ
בית יהודה640151אורנהאתיכרמית הרוש
בן יקיר480129אורנהסולייוסי בר כוכבא
בן שמן480145אורנהנטלי ראובן לייבל
בני יששכר660266רחל איריתכרמית הרוש
גאון הירדן-נווה איתן260133אורנהשירלימירה יובל
גבעת וושינגטון440560אורנהנטלי יעל הורוביץ
גבעת חיים-שפרירים א'480004אורנהאירית אורנה פרידמן
גוונים360123אורנהאתימירה יובל
גליל מערבי260489אורנהשירלירונן דורי
גן ונוף480038אורנהשירליעליזה שרייר
דרור844076אורנהאירית עדנה (ענת)
דרך אבות460097אורנהשירליכרמית הרוש
הדסים440180אורנהאיריס (סולי)עליזה שרייר
הודיות270223רחלאיריס (אירית)יוסי בר כוכבא
הכפר הירוק - בעלות ומדינה580019שחר (רחל)סוליעדנה (ענת)
העמק המערבי260257אורנהשירלירונן דורי
הר וגיא260307אורנהאתימירה יובל
הר טוב841262אורנהשירליראובן לייבל
הרצוג441089אורנהאתיאורלי דרורי
חוות הנוער הציוני140095רחלאתיראובן לייבל
חוף הכרמל770073אורנהסולימירה יובל
חוף השרון470625רחלאיריס (שירלי)עדנה (ענת)
חיספין240457רחלנטלייוסי בר כוכבא
חפץ חיים460154סיגליתשירליכרמית הרוש
יד בנימין (צביה קטיף)442319רחלאיריס (שירלי)כרמית הרוש
יוהנה ז'בוטינסקי480178רחלשירליאורלי דרורי
ימה800003רחלשושישדאד אבו פול
ירדן240440אורנהאיריס (אתי)אורלי דרורי
ירקון (נווה ירק)841254שחר (אורנה)סוליעדנה (ענת)
ישיבת נחשון180034אורנהאתייעל הורוביץ
כדורי280065רחלחדוהמירה יובל
כנות שש שנתי680066שחר (רחל)סולישושנה מירוצ'ניק
כפר בתיה-מדעי442376סיגליתאיריס (אתי)יעל הורוביץ
כפר גלים380055רחלאתימירה יובל
כפר הנוער הדתי380048סיגליתשירלייעל הורוביץ
כפר סילבר680033רחלאיריס (נטלי)אורלי דרורי
כפר קמא841155שחר (אורנה)איריס (אתי)מירה יובל
כרמל זבולון360222רחלסולירונן דורי
מבואות הנגב660274אורנהאיריס (ורד)שושנה מירוצ'ניק
מבואות עירון360040רחלאתימירה יובל
מגידו260109שחר (אורנה)נטלירונן דורי
מגשימים (חוות הנוער הציוני)358127רחלאתיאורנה פרידמן
מנור כברי260471רחלשירלירונן דורי
מעיין שחר460063רחלאיריס (נטלי)רונן דורי
מעלה שחרות770602רחלסוליאורלי דרורי
מקווה דתי דביר580027שחר (אורנה)שירליבועז קולומבוס
מקווה כללי580035שחר (אורנה)שירליעדנה (ענת)
מקווה צרפתי542092שחר (אורנה)שירליעדנה (ענת)
מקיף דרומי חדש מ.א. גזר-איתן480095אורנהשירליניב בר גיא
מרגלות התבור512491רחלאתיאורנה פרידמן
מרחבים770990שחר (אורנה)נטלישושנה מירוצ'ניק
מרכז פיתוח והכשרה815027שחר (רחל)שירליאורלי אביבי
משגב240481אורנהסולירונן דורי
משגב ב'-קציר640565אורנהסולירונן דורי
משגב-עומר640441אורנהסוליאורנה פרידמן
משואה-בי"ס ע"ש גרוסמן815001רחלשירליראובן לייבל
נהלל280057רחלנטלירונן דורי
נווה הדסה444034רחלנטלישושנה מירוצ'ניק
נופי גולן240499רחלאתימירה יובל
נופי הבשור660324רחלנטלישושנה מירוצ'ניק
נחלת יהודה480087סיגליתסוליאורלי דרורי
ניצנה חווה חקלאית616250רחלנטלישדאד אבו פול
ניר העמק280032רחלאירית מירה יובל
נרייה בנים641316שחר (אורנה)אתיכרמית הרוש
סאסא-אנה פרנק280115שחר (אורנה)סולימירה יובל
סולם צור260331שחר (אורנה)אירית רונן דורי
סעד-דעת660365שחר (אורנה)נטליכרמית הרוש
עזתה בנות680108שחר (אורנה)אתייעל הורוביץ
עיינות ירדן260067שחר (רחל)איריס (נטלי)מירה יובל
עין גדי771105שחר (אורנה)שירליראובן לייבל
עין כרם180018שחר (אורנה)חדוהראובן לייבל
עין שמר חוה חקלאית395095רחלאתישדאד אבו פול
עמי אסף460030אורנהשירליעדנה (ענת)
עמק החולה260232שחר (אורנה)נטלימירה יובל
עמק חפר-בן גוריון480046שחר (רחל)סולירונן דורי
עמק חרוד260091סיגליתאתימירה יובל
עמק יפה844043שחר (רחל)אתיאורנה פרידמן
עמקים-תבור260182שחר (רחל)אירית רונן דורי
עתיד רזיאל544395רחלשירליאורלי דרורי
צפית660076שחר (רחל)שירלישושנה מירוצ'ניק
קבוצת יבנה460113שחר (רחל)נטליהרב שמעון אמור
קריית יערים120238רחלנטליעליזה שרייר
קרני שומרון440958שחר (רחל)איריס (ורד)יעל הורוביץ
ראמה288019רחלשושישדאד אבו פול
רמות ים470443שחר (אורנה)

חדוה (מבואות ים)

נטלי (רמות חפר)

רונן דורי
רמת הדסה344085אורנהאתיעליזה שרייר
שדה אליהו-שקד260059שחר (רחל)נטלייוסי בר כוכבא
שיטים660498שחר (רחל)סולישושנה מירוצ'ניק
שעלבים בנות-נוף אילון460428שחר (רחל)סולייעל הורוביץ
שעלבים בנים770305שחר (אורנה)סולייעל הורוביץ
שער הנגב660126שחר (רחל)שירליאורלי דרורי
שפיה380022שחר (רחל)אירית מירה יובל
שפיר680082שחר (רחל)אתיכרמית הרוש
שפרירים ב'770230אורנהאירית אורנה פרידמן
שקמה660084שחר (רחל)אירית אורלי דרורי
תקות יעקב240176רחל שירלייעל הורוביץ