צור קשר

תאריך: 28/01/2018

​​​​​​​​​​​​​​​​

צור קשר

פרטי טבלה
שםכתובת מיילטל' ניידטל' משרד
ד"ר אבו פול שדאדshadada@mchp.gov.il050-6221483

8836

אביבי אורלי​​orlya@mchp.gov.il0506-225286
​8824/2
פקס: 03-6898841
אלימלך יוסיyosia@mc​​hp​​​.gov.il​​ 0506-221472
​8827
פקס: 03-6898735
אלקיים אבי​avie@mchp.gov.il0506282423

​8832

בן-מורה ענתanatb@mchp.gov.il050-6221484

​8831

בר כוכבא יוסיyosib@mchp.gov.il050-6221465

​8803

דורי רונןronend@mchp.gov.il050-6221491

​8830

דרורי אורליorlid@mchp.gov.il

​03-6898830

הורוביץ יעלyaelh@mchp.gov.il050-6221531

​8802

פקס: 03-6898689

הרוש כרמיתcarmith@mchp.gov.il

​03-6898802

זמל ענתanatz@mchp.gov.il050-6225287

​8805/8854

יובל מירהmiray@mchp.gov.il054-6833038

​8634

לייבל ראובןreuvenl@mchp.gov.il050-6225349

​8837

ד"ר מירונצ'יק שושנהshoshanam@mchp.gov.il050-6221451

​8640

סגל ג'ודיjudies@mchp.gov.il050-6224420

​8828

פרידמן אורנהornaf@mchp.gov.il050-6221477

​8792

פקס: 03-6898775

פרלמוטר חרמונה chermonap@mchp.gov.il050-6225259

​8820

פקס: 03-6898681

צדוק יהושעzadok@mchp.gov.il050-6221523

​8818/9

קולומבוס בעזboazk@mchp.gov.il050-6221096

​8797/9

פקס: 03-6898689

שי אסתרesters@mchp.gov.il050-6221497

​8894