נתונים של עבודות והצעות חקר

תאריך: 22/01/2018

​​

נתוני תשע''ה-תשע"ז

נתוני עבודות גמר והצעות חקרהמינהל ההתיישבותיגרף 2.png


​​

​​