גופים תומכים

תאריך: 31/12/2017

מעמד עבודות גמר

אזור הארגוןתחומי התמחות מייל של הארגוןטלפונים איש קשר מייל 
צפון גליליום ​​http://www.eastgalil.org.il​​04-820​0​807​אורית חריטן מרכזת תכנית כתיבת עבודות גמר עם גליליום.oritch48@gmail.com
 המכון לחקר ימים ואגמים חיפה נוער שוחר מדע http://www.ocean.org.il/Heb/StudentsAndYouth/Youth.asp​04-8565279         050-7270869רשה חאג'education@ocean.org.il
 חממה אקולוגית עין שמרחקלאות, מדע, אמנות ומדעי הסביבהhttp://www.greenhouse.org.il04-6374160        052-3750979נועם גבעgevanoam@gmail.com
מרכז      
 חוקרים באקדמיה  http://www.avodat-gemer.org יונתן חלאטניקyonatan@khalatnik.com
 מכון דוידסון במכון ויצמןמדעים    http://davidson.weizmann.ac.il/FinalScienceProjects  08-9378335  ד"ר אורני מרבאום סלנט | יחידת תל"ם -  מנהלת תוכנית אלפא, תכנית עבודות גמר ותכנית מדעי המחשב orni.meerbaum-salant@weizmann.ac.il
 מכון וולקני / נוער שוחר מדעחקלאות ומדעיםhttp://www.agri.gov.il/he/pages/1116.aspx03-9683357          052-2994524ד"ר ג'נט טלמוןnoshem@volcani.agri.gov.il
 מרכז המידע למודיעין ןלטרורהיסטוריה צבאית, מודיעין וטרורhttp://www.terrorism-info.org.il/he/index.aspx03-5482254           03- 7604181אסנת library@terrorism-info.org.il 
ירושלים      
 מוזיאון המדע בירושליםמדעים  02-6544862רוני בן חיים, תחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראלronybc@mada.org.il
 מרכז מורשת בגיןהיסטוריהhttp://www.begincenter.org.il/index.aspx02-5652020רמי שתיוי אחראי ארכיוןRamis@begincenter.org.il
 מכון ון לירפילוסופיה חברה ותרבותhttp://www.vanleer.org.il/02-5605222  
 הספריה הלאומית  http://web.nli.org.il/sites/nli/Hebrew/library/Pages/default.aspx074-733-6336   
 בגרות zoo בגן החיות התנכיהתכנית לכתיבת עבודת גמר לבגרות, בהיקף של 5 יח"ל בביולוגיהhttp://www.jerusalemzoo.org/bagrut-hebrew02-6750111  
 מכון הרטמןביולוגיה    
דרום       
 מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה אוניברסיטת בן גוריוןפיזיקהhttp://in.bgu.ac.il/ilanramon/Pages/default.aspx​08-6479833מזל 
 קמפוס ירוקמדעי הסביבהhttp://in.bgu.ac.il/green/Pages/default.aspx  cgreen@bgu.ac.il
 המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת  http://www.iui-eilat.ac.il/Default.aspx08-6360162ד"ר ברכה פרסטייviviana.farstey@mail.huji.ac.il
 המרכז הלאומי לחקלאות ימית  חקלאות וביוטכנולוגיה ימית http://www.ocean.org.il/default.asp   
 תחנת יאיר מו"פ חצבה חקלאות מדברית מודרנית http://agronet.co.il050-4009974 info@agronet.co.il
 מו"פ ערבה דרומית http://www.aravard.org.il/08-6355733מזכירה חנית פינס  
 מרכז מדע ים המלח והערבה www.adssc.org/​08-6688806