הנחיות להגשת עבודות גמר

תאריך: 14/01/2018

​​​​​

הנחיות הגשה של עבודות גמר

שימו לב!
המועד האחרון להגשת עבודה גמר הוא 31 בדצמבר.

מצ"ב מסמך הנחיות להגשת העבודה:
בברכה,

אתי סתיו
הפיקוח הפדגוגי על עבודות גמר
המנהל לחינוך התיישבותי