הצעות חקר

תאריך: 22/01/2018

​​​​​​​​​

הנחיות הגשה של עבודות גמר

1. את ההצעה יש להגיש במערכת של עבודות גמר של משרד החינוך בקישור הבא: מערכת עבודות גמר​

2. את ההצעה יש להגיש עד 31 בינואר.

הנחיות הגשה לפי מקצועות