מעמד עבודות גמר

תאריך: 22/01/2018

מעמד עבודות גמר

במסגרת תכנית הלמידה המשמעותית, מקבלת הערכת עבודת הגמר משנה תוקף בהיבט התהליך אותו עובר התלמיד.
מתוך התפיסה כי בכתיבת עבודת גמר עובר התלמיד תהליך משמעותי של למידה אנו מבקשים להעריך תהליך זה ומעדכנים את אופן הערכת עבודת הגמר.
להלן מובא בזאת עדכון להערכת עבודת גמר.

הגדרתה ומעמדה של עבודת הגמר הצמודה

ע"ג צמודה היא עבודת בהיקף 5 יח"ל בתחום דעת אותו לומד התלמיד במסגרת קבוצת לימוד בביה"ס, מגיע לכל השיעורים ועומד בכל דרישות המקצוע הנלמד ובנוסף לכך בוחר התלמיד לחקור בעצמו, בליווי מנחה, סוגיה הקרובה לליבו בתחום. 
עבודת הגמר אותה יכתוב התלמיד הינה עבודה בהיקף של 5 יח"ל והיא מחליפה היבחנות חיצונית במקצוע בתחום הדעת.
לא קיים הבדל בין עבודת גמר צמודה במקצוע חובה לעבודת גמר צמודה במקצוע בחירה.
שקלול הציון בעבודת גמר צמודה:
20% ציון שנתי הניתן ע"י ביה"ס
30% ציון הניתן ע"י מנחה העבודה
50% ציון הניתן ע"י מעריך העבודה
 

הגדרתה ומעמדה של עבודת הגמר שאיננה צמודה 

 עבודת גמר שאינה צמודה,  היא עבודת גמר בתחום דעת אותו לא לומד התלמיד במסגרת קבוצת לימוד בביה"ס, אלא בוחר לחקור בעצמו, בליווי מנחה, סוגיה הקרובה לליבו בתחום. 
עבודת הגמר אותה יכתוב התלמיד הינה עבודה בהיקף של 5 יח"ל והיא מחליפה היבחנות חיצונית.
לא קיים הבדל בין עבודת גמר במקצוע חובה לעבודת גמר במקצוע בחירה.
שקלול הציון בעבודת גמר שאינה צמודה
30% ציון הניתן ע"י מנחה העבודה
70% ציון הניתן ע"י מעריך העבודה
בתעודת הבגרות – יירשם: עבודת גמר, מקצוע העבודה מספר יח"ל, והציון לצדו, לדוגמה - עבודת גמר, ביולוגיה 5 יח"ל וציון.

רישום בתעודת הבגרות – הדגשה 

בתעודת הבגרות – יירשם מקצוע, עבודת גמר, והציון לצדו, לדוגמה - ביולוגיה עבודת גמר וציון,
אם עבודת הגמר נמנית במסגרת שלושת המורחבים תיכתב כ-5 יח"ל.​