אסיל שדאד אבו פול

עמידות זני ורדים שונים לפטריה Botrytis cinerea הגורמת למחלת העובש האפור לאחר הקטיף

שם כותב העבודה: אסיל שדאד אבו פול
שם בית הספר: תיכון חקלאי ימה
נושא העבודה: 

asil.pdfעמידות זני ורדים שונים לפטריה Botrytis cinerea הגורמת למחלת העובש האפור לאחר הקטיף 

מנחה העבודה: פרופ' סמיר דרובי  

תחום הדעת: ביולוגיה (בערבית)
                                               
 
דברי הערכה                                                         
 
עבודתה של אסיל עוסקת בחקר סוגיית פגיעה הפטרייה Botrytis Cinerea הגורמת למחלת העובש האפור, ביבול פרחי זני וורדים קטופים. זני פרחי וורדים מעשירים בשנים האחרונות, את תפריט מזונם של אנשים אניני טעם, ואחרים ויש חשיבות רבה למחקר העוסק בתנאי אחסון הפרחים לאחר הקטיף. המחקר בדק את העמידות האפשרית של מספר זני וורדים לפטרייה ואת אפשרות הקשר בין קיום עמידות גנטית למחלה לבין קיומן של תכונות ביוכימיות בזנים עמידים למחלה. התלמידה הפגינה שליטה ויידע רב ביישום כללי עבודת המחקר המדעי, על רכיביה השונים: שימוש נכון במקורות, הגדרה מדויקת של הבעיה הנחקרת, בחירת הניסויים המתאימים, טיפול נכון בממצאים, דיון ראוי בהם, והתבססות עליהם כבסיס להמשך המחקר. יש בעבודה ניסיון מוצלח של התלמידה להירתם למאמץ הבינלאומי למציאת חלופות ידידותיות לסביבה, במלחמה בפגעים ביוטיים. התלמידה הסתמכה על ממצאים שהתקבלו במחקרה תוך שימוש בבדיקות ייחודיות ובכלים השייכים לטכנולוגיה המתקדמת במחקר מהסוג הנדון, והיא ידעה להתייחס לממצאי מחקרה במידה המתאימה של ביקורתיות כנדרש בעבודת מחקר מדעי.​