אביטל סגל

מיהם מחברי המגילות הגנוזות

שם כותב העבודה: אביטל סגל
שם בית הספר: נוה חנה
נושא העבודה:  מיהם מחברי המגילות הגנוזות
מנחה העבודה: ד"ר מיכאל סיגל                   
תחום הדעת: היסטוריה
 
 
 
                                                 דברי הערכה                                                          
אביטל חקרה בצורה מעמיקה ורחבת יריעה את אחת החידות המטרידות את חוקרי "בית שני" החל ממציאתן המקרית של המגילות הגזוזות בשנת 1946 -47 ועד היוםמי כתב את המגילות הגנוזות. התלמידה תארה בעבודתה את הרקע ההיסטורי של תקופת בית שני ואת הזרמים המרכזיים המרכיבים את החברה היהודית בתקופה זו תוך שימוש במקורות ראשוניים כולל טקסטים מהמגילות עצמן והסתמכות על ספרות מחקרית ענפה. ניסיונותיה של אביטל לזהות את כותבי המגילות מלוות בהצגת תיאוריות השונות של החוקרים העוסקים בתחום תוך ניתוח תאוריות אלה בהתאם לכתובים. המאמץ האדיר והמעמיק שהשקיעה התלמידה בחקר הנושא מציג בפנינו עבודה מדעית שיטתית מעניינת ומרתקת. נראה לנו שמסקנתה הסופית של התלמידה שכדי לענות על השאלה יש להמשיך ולחקור ממצה את כל המסתורין שמלווה סוגיה מעניינת זו למעלה משישים שניםמי כתב את המגילות הגנוזות.