בר סגל

היבטים גיאולוגים של אירועי קיצון בסיפור המקראי

שם כותב העבודה: בר סגל
שם בית הספר: מעלה שחרות
נושא העבודה:  היבטים גיאולוגים של אירועי קיצון בסיפור המקראי
מנחה העבודה: דר' חנן גינת                          
תחום הדעת: מדעי כדור הארץ
                                                            דברי הערכה                                          
עבודתה של בר מתארת באופן מפורט שלושה אירועי קיצון מקראיים. בסיפור סדום ועמורה האירוע המקראי תואם לרעידת אדמה שהתרחשה בעבר והתנאים דומים לתנאים הקיימים כיום באזור. סיפור מכות מצרים מתאים לתרחיש של התפרצות געשית גדולת ממדים ובעקבותיה גל צונאמי המסביר את חציית ים סוף. סיפור המבול הוא סיפור של הצפה הנובע מהפשרה של קרחונים. עבור כל סיפור וסיפור הוצגו סיפורים מקבילים ממיתולוגיות אחרות, הוצגו הסברים מדעיים שונים והוצגו טיעונים לבחירת הסבר מסוים.
השימוש בסיפור מקראי כמפתח להבנת ההווה הוא חשוב והופך את הסיפורים למקור מידע מדעי נוסף בתקופה בה לא נאספו נתונים באופן מדעי אלא רק כסיפורים המתארים את המציאות ומסבירים אותה בכוחות על טבעיים אלוהיים.
העבודה מקיפה מאוד ועמוקה הן מהבחינה המדעית והן מהבחינה ההיסטורית. עבור כל סיפור תוארו האזורים בהם אירעו הסיפורים מבחינה גיאולוגית ונותחו התנאים שיכלו לגרום לכל מאורע. הקישור שנעשה בין תיאור הארוע ביצירה המקראית ובין התופעות הגיאולוגיות האפשריות באזורים אלו מעניק עומק רב ליצירה המקראית.
בעבודה שולבה עבודת ספרות עם עבודה בשדה באזורים בהם ניתן היה לערוך עבודת שדה.
עבודה זו זיכתה את הכותבת בפרס לעבודות גמר מצטיינות ע"ש גור אריה לשנת תשע"א