חופית ברגר

הקשר בין גרושין לבין ביטויים של תוקפנות בקרב בני נוער

​שם כותב העבודה: חופית ברגר
שם בית הספר: מקיף סולם צור
נושא העבודה:  הקשר בין גרושין לבין ביטויים של תוקפנות בקרב בני נוער
מנחה העבודה: מיכל רוזנפלד                        
תחום הדעת: מדעי החברה
                                                            דברי הערכה                                          
נושא העבודה שבחרה חופית הינו הקשר בין גרושים במשפחה לבין ביטויים של תוקפנות בקרב בני ובנות נוער. סוגיה  חשובה שעניינה השפעת תהליך הגרושים על ילדי המשפחה. השערת המחקר נבחנה בשיטת מחקר כמותית, באמצעות שאלון.
חופית מנסה בעבודה זו לבחון את  הקשר בין תהליך הגרושין לבין רמת התוקפנות של נערים, ומבקשת לענות על השאלה על מי תהליך זה משפיע: זכרים נקבות, בנים למשפחות שלמות או פרודות. ברקע התאורטי של העבודה, שולבו תאוריות, מושגים, ומחקרים עדכניים העוסקים בסוגיה זו. ממצאי המחקר איששו את ההשערה כי לגרושי ההורים קשר לרמת תוקפנות, וכי בנים גילו יותר תוקפנות מבנות.
חופית זכאית לתעודת הצטיינות היות ועבודתה עונה על כל הקריטריונים של הגשת עבודת גמר. ניכר כי השקיעה רבות הן בכתיבת החלק התאורטי והן בחלק המעשי.
עבודה זו זיכתה את הכותבת בפרס לעבודות גמר מצטיינות ע"ש גור אריה לשנת תשע"א