דנה שוורץ

השפעת הרביצה על תפוקת החלב של פרות ממספר תחלובה שונה ומרמות תנובה שונות (גבוהות תנובה ונמוכות תנובה(

שם כותב העבודה: דנה שוורץ
שם בית הספר: מקיף חקלאי כדורי
נושא העבודה: השפעת הרביצה על תפוקת החלב של פרות ממספר תחלובה שונה ומרמות תנובה שונות (גבוהות תנובה ונמוכות תנובה(
מנחה העבודה: דר' יעל צורגיל - גולן              
תחום הדעת: ביולוגיה מדעי החיים
                                                            דברי הערכה                                          
פרות חולבות – מבכירות כמבוגרות – נוהגות לרבוץ. בעבודה זו ערכה דנה מעקב והשוואה בין פרות מבוגרות ומבכירות אחרי נוהגי הרביצה, וזאת תוך מטרה לבדוק האם יש קורלציה בין נוהגי הרביצה של הפרות לכמות החלב הנוצרת. כמות החלב של כל פרה נרשמה יומיום, כמו כן שעות הרביצה ומספר הרביצות. המעקב נמשך ארבעה חודשים. כל הנתונים שהתקבלו עובדו עיבוד סטטיסטי ונקבעה רמת מובהקות.
העבודה ממוקדת היטב בנושא ומוגשת ללא פגם מבחינת הניסוח, העיצוב ועיבוד הנתונים. הנושא הוא בעל חשיבות כלכלית למגדלי פרות חלב. נמצא שאמנם יש קשר בין רביצה וכמות החלב הנוצרת. אך לא ניתן היה להסיק שיש קשר בין התנהגות הרביצה בגיל צעיר לבין כמות החלב בגיל מבוגר, וזאת כדי לאתר פרות מניבות הרבה חלב כבר בגיל צעיר.
עבודה זו זיכתה את הכותבת בפרס לעבודות גמר מצטיינות ע"ש גור אריה לשנת תשע"א