גיא כהן

סרבנות בתיאוריה ובמעשה

​שם כותב העבודה: גיא כהן
שם בית הספר: מקיף כרמל זבולון
נושא העבודה:  סרבנות בתיאוריה ובמעשה
מנחה העבודה: עידו שלם                              
תחום הדעת: פילוסופיה
                                                            דברי הערכה                                          
עבודתו של גיא מתמודדת עם נושא הסרבנות על כל מורכבותו ו"תעתועיו" הפילוסופיים, המשפטיים, המוסריים, המצפוניים והחברתיים. העבודה נפרשת מן העולם הקדום (סוקרטס, אנטיגונה) דרך המחשבה היהודית והמחשבה המערבית ועד לשאלת הסרבנות בפועל בישראל מול מערכות הצבא והמשפט, בדרך של עיון, הצגת שאלות ותשובות חלקיות ושלמות, תואמות וסותרות, ודיון בהן.
עבודתו של גיא היא מסע מחשבתי וערכי, שאינו מסתיים. עבודה מרתקת ומעמיקה, המעוררת הרבה מחשבה ועניין. גיא משתף את הקורא במסעו האישי במחוזות הפילוסופיה, המוסר, המצפון והחוק, וניכרת בכתיבה התמודדותו המאומצת מול ההיבטים השונים הלוגיים והרגשיים, שהוא מצליח לתת בהם סימנים, ולהוביל בהם את הקורא. הכותב נעזר בביבליוגרפיה ענפה, ומחלץ ממנה תובנות מול כל צומת, שאליה הוא מגיע במהלך הדיון.
העבודה פורשת יריעה רחבה ומושכלת, שנעה במקביל על פני רצף היסטורי, לוגי וערכי, והופכת את הסרבנות, המוכרת לנו כפרקטיקה משפטית, למרחב אידאי עמוס ועשיר, שמאתגר את המחשבה, ומרחיב את כלי השיפוט והבקרה.
עבודה זו זיכתה את הכותב בפרס לעבודות גמר מצטיינות ע"ש גור אריה לשנת תשע"א