גינת יעל

שם כותב העבודה: גינת יעל שם בית הספר: מעלה שחרות נושא העבודה:  המלל כאמצעי מתווך ללמידה ולהקניה של שיר בגיל הגן

שם כותב העבודה: גינת יעל
שם בית הספר: מעלה שחרות
נושא העבודה:  המלל כאמצעי מתווך ללמידה ולהקניה של שיר בגיל הגן
מנחה העבודה: אילן יורם                              
תחום הדעת: מוסיקה
                                                            דברי הערכה                                          
עבודתה של יעל עוסקת בחינוך מוסיקלי בגיל הרך ובהשפעת המוסיקה על התפתחותם הקוגניטיבית, הרגשית והמוטורית של פעוטות באמצעות מחקר שדה. המחקר בדק אופנים שונים של לימוד מנגינה לילדי גן. העבודה מציגה רקע תיאורטי רחב ומפורט, התומך בבניית רציונל המחקר וכליו, מתארת את תהליך הניסוי על כל שלביו, את תוצאותיו ואת המסקנות הנלמדות ממנו. מגע ידה של יעל ניכר בכל שורה משורות עבודתה, החל מבחירת הנושא, דרך הטיפול בו, בניית מחקר שדה וביצועו, ועד לניתוח ולמסקנות.
עבודתה של יעל מלאה אהבה למוסיקה, לילדים, לעשייה וללימוד. העבודה ערוכה היטב, עשירה במידע ובהסברים, הנשענים על ביבליוגרפיה רחבה, בנויה לתלפיות, מדויקת, מפורטת, ואינה נמנעת מניתוח "כישלונות" במהלך ביצוע הניסוי.
מחקר השדה, המשולב בעבודה, מצטיין הן ביצירתיות ובגמישות והן בשיטתיות ודיוק בביצוע, ברישום ובניתוח התוצרים ומוגש בפירוט ובבהירות. הנאתה של יעל בהכנת המחקר והעבודה ובכתיבתה, עוברים אל הקורא, וגורמים לו הנאה ועניין, ומספקים חומרים ליישום בפועל.
עבודה זו זיכתה את הכותבת בפרס לעבודות גמר מצטיינות ע"ש גור אריה לשנת תשע"א