הדס ברנדווין גל

השפעתו של מקור הקומפוסט וסוג החומר היבש על תהליך הקומפוסטציה ומדדי צימוח ויבול של חסה רומית

שם כותב העבודה: הדס ברנדווין גל
שם בית הספר: מקיף גוונים
נושא העבודה: השפעתו של מקור הקומפוסט וסוג החומר היבש על תהליך הקומפוסטציה ומדדי צימוח ויבול של חסה רומית
מנחה העבודה: דורית רייספלד                      
תחום הדעת: ביולוגיה מדעי החיים
                                                            דברי הערכה                                          
הדס בחנה ארבעה סוגים של קומפוסט משני מקורות – זבל פרות ואשפה ביתית – בשילוב שני סוגי חומר יבש (קש וגזם). נערך מעקב אחרי ייצור הקומפוסט והרכבו על פי התשטיפים ומעקב אחרי צימוח של צמח המבחן (חסה רומית). הנושא חשוב בסילוק שיירים אורגניים וניצולם, ומהווה בדרך זו תרומה לשמירה על איכות הסביבה. התלמידה הציבה בפני עצמה שאלות והשערות מחקר ובהתאם להן הכינה קומפוסט וביצעה מעקב אחרי המדדים אחת לשבוע במשך חצי שנה. ניתנו חמישה טיפולים ב-11 חזרות.
הדס הציגה דברים מדויקים  וממוקדים בנושא קומפוסט וקומפוסטציה, נעזרה במעבדות של משרד הבריאות ומשרד החקלאות ובמשך חצי שנה עקבה בהשקעת עבודה רבה ובהתמדה אחרי השנויים שחלו בתשטיפי הקומפוסט מארבעה סוגים, בהם גידלה צמחי חסה. הממצאים הוגשו תוך עיבוד סטטיסטי בצורת גרפים ובצירוף הסברים והערכות של הממצאים.
ציון המקורות נעשה בצורה תקינה. העבודה מלווה בצילומים מתעדים, במיוחד יש לציין הסבר מושגים בהערות שוליים של הטקסט. הן בתיאור מהלך העבודה והן בסיכומה יש אזכור של הכתוב במבוא. הסקת המסקנות של הדס הנה זהירה וכוללת הסתייגויות וציון של מה לא ניתן היה להוכיח בחקירה זו. הדיון המסכם ראוי לשבח מיוחד: הדס התמודדה עם הסברת תופעות שבחלקן התקבלו בניגוד לצפוי. בכל טיעון וניסיון להסבר מורגש שיקול הדעת האישי. בסיכום נוסחו הצעות להמשך המחקר ומובאות בו שבע הצעות למחקרי המשך. כללית: אין למצוא בעבודה דופי.
עבודה זו זיכתה את הכותבת בפרס לעבודות גמר מצטיינות ע"ש גור אריה לשנת תשע"א