נעמן טל

​​

המרקסיזם במשטר היוגוסלבי בראשותו של טיטו (1945-1980)

שם כותב העבודה: נעמן טל
שם בית הספר: נופי הבשור
נושא העבודה:  המרקסיזם במשטר היוגוסלבי בראשותו של טיטו (1945-1980)
מנחה העבודה: דר' אלון פאוקר                     
תחום הדעת: היסטוריה
                                                            דברי הערכה                                          
נעמן בחר לחקור מודל של מבנה שלטוני ייחודי של מדינה שחדלה להתקיים ב – 1980 וזו רק נקודה ראשונה המעידה על ייחודה של העבודה. יוגוסלביה בראשותו של טיטו - שהוביל אותה לניצחון על גרמניה הנאצית ולהנחלת האידיאולוגיה המרכסיסטית שבה האמין - הציגה בפני העולם משטר המתחבט ומתלבט נוכח רצונו לממש את רעיונותיו.
העבודה מנתחת בצורה מעניינת את האופן שבו טיטו שומר על עצמאותו המדינית נוכח ניסיונותיה של בריה"מ להפכו לעוד "דמוקרטיה עממית", ואת הדרך בה הוא בוחר לשקם את כלכלת ארצו. התחבטותה של המדינה היוגוסלבית בבחירת הדרך "הנכונה" למימוש האידיאולוגיה מתוארת בצורה בהירה, ומצליחה להעביר לקורא את תחושת חיפוש הדרך שעברה על ההנהגה והעם ביוגוסלביה במהלך השנים. לשאלה האם המשטר היה מרקסיסטי עונה התלמיד כי המשטר היוגוסלבי לא הכפיף עצמו לתיאוריה המרכסיסטית, אלא מימש ממנה את שניתן במציאות המורכבת שתוארה בעבודה.
מסקנות התלמיד מעידים עד כמה הייתה כתיבת העבודה משמעותית לעיצוב ראייתו את המדינה בה היא חיי.
עבודה זו זיכתה את הכותב בפרס לעבודות גמר מצטיינות ע"ש גור אריה לשנת תשע"א