נעמה חיה בוך

המציאות הישראלית בראי הקולנוע הישראלי

שם כותב העבודה: נעמה חיה בוך
שם בית הספר: מקיף בית ירח
נושא העבודה:  המציאות הישראלית בראי הקולנוע הישראלי
מנחה העבודה: היני פלד                               
תחום הדעת: מדעי החברה
                                                            דברי הערכה                                          
מתוך ההקדמה: "...לעבודה זו אני ניגשת מתוך אהבה אינסופית לקולנוע בכלל, ולקולנוע הישראלי בפרט. ועוד יותר לאהבת ארץ ישראל... עד שבמישור המדיני נגיע אל השקט והנחלה, אני מסתפקת בשגשוגה של תעשיית הקולנוע המקומית ובסרטים המיוחדים שנוצרים על רקע הרס וחורבן, היפוך תפקידים בין פוגע לקורבן, הטחת האשמות וטשטושן."
נעמה בדקה איך המציאות הישראלית חודרת לקולנוע, על שסעיה השונים, מלחמותיה השונות, וסוגיות חברתיות. בחיפוש מדעי אחר התשובות מציגה החוקרת רקע תיאורטי נרחב וסקירת ספרות מקיפה. נעמה נשענה על התיאוריה הפונקציונאלית והתיאוריה של ברונפנברנר. כל זה שימש תשתית למערך מחקר איכותי.
נעמה הציגה מחקר איכותי הכולל ניתוח של 10 סרטים ישראלים שזכו בפרס אופיר בעשור האחרון. השערותיה אוששו, ואכן הקולנוע הוא ראי החברה. על אף מעורבותה האישית מצליחה החוקרת לשמור על ריחוק מדעי בעיבוד הנתונים.
עבודה זו זיכתה את הכותבת בפרס לעבודות גמר מצטיינות ע"ש גור אריה לשנת תשע"א