שלו אוהד

 ממליטריזם לפצפיזם: שינוי השקפת העולם ביפן בין השנים 1937-1952

​שם כותב העבודה: שלו אוהד
שם בית הספר: מקיף צפית
נושא העבודה:  ממליטריזם לפצפיזם: שינוי השקפת העולם ביפן בין השנים 1937-1952
מנחה העבודה: רונן כהן                                
תחום הדעת: היסטוריה
                                                            דברי הערכה                                          
עבודתו של אוהד עסקה בשינויים העמוקים בהשקפת העולם של מנהיגי יפן: מהשקפת עולם מיליטריסטית להשקפת עולם פציפיסטית. העבודה עוסקת בשנים שמסוף שנות ה-30 של המאה הקודמת ועד 1952 עם סיום הכיבוש האמריקאי של יפן.
אוהד מתאר בכישרון רב את התפתחות האירועים בהם בוחרת המנהיגות היפנית בעימות צבאי עם ארה"ב, בחירה שמושפעת מאד מהשקפת העולם המיליטריסטית של מנהיגיה. האסון של מלחמת העולם השנייה מפרק את החברה היפנית המיליטריסטית ובמאמץ משותף, רובו אמריקאי ומקצתו יפני, נבנית חברה חדשה פציפיסטית באופייה.
העבודה כתובה במקצועיות רבה ובשפה קולחת והיא מראה כיצד נסחפו המנהיגים היפנים והציבור היפני אחרי השקפת עולם שהביאה לאסון כבד על העם היפני. אוהד השתמש היטב בכלים אקדמאים בעבודתו הכתובה למופת.
עבודה זו זיכתה את הכותב בפרס לעבודות גמר מצטיינות ע"ש גור אריה לשנת תשע"א