אורית פסקל

הקשר בין עמדות סטראוטיפיות מגדריות וצרכנות ספורט בתקשורת האלקטרונית

שם כותב העבודה: אורית פסקל
שם בית הספר: מקיף סולם צור
נושא העבודה:  הקשר בין עמדות סטראוטיפיות מגדריות וצרכנות ספורט בתקשורת האלקטרונית
מנחה העבודה: קרן ארד                               
תחום הדעת: מדעי החברה
                                                            דברי הערכה                                          
אורית בדקה את הקשר בין עמדות סטריאוטיפיות מגדריות לבין צרכנות ספורט בתקשורת האלקטרונית, נושא מורכב לבדיקה אמפירית. היא שיערה כי סטראוטיפים מיניים קיימים גם בתחום הספורט. אורית בחנה את הנושא בתחום צרכנות הספורט בתקשורת האלקטרונית.
העבודה סקרה את ההתפתחות ההיסטורית של אמצעי התקשורת כסוכני חיברות, ובחנה אותם לאור תאוריות סוציולוגיות רלוונטיות תוך שימוש בהגדרות ובמושגים רלוונטיים. ניכר כי המידע עובד באופן לוגי, אורית בנתה כלי המחקר מורכב ותקף, הנתונים עובדו באמצעות מטריצה מורכבת. הסקת המסקנות והביקורת העצמית לגבי חלקיות אישוש השערות המחקר מצביעה על הפנמה של הליך העבודה האמפירית והמדעית.
עבודה זו זיכתה את הכותבת בפרס לעבודות גמר מצטיינות ע"ש גור אריה לשנת תשע"א