חינוך חברתי קהילתי

מטרות החינוך החברתי-ערכי-קהילתי 

​​​אחת ממטרות החינוך בישראל היא "...לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו" (מתוך חוק החינוך הממלכתי, התשי"ג-1953). בהתאם לכך החינוך החברתי-ערכי-קהילתי מכוון למטרות על פי המוקדים שלהלן:​

​מוקד הפרט

מוקד הקהילה והחברה


נלקח מתוך אתר מינהל חברה ונוער, להמשך קריאה​

תוכנית הליבה לשיעורי החינוך​​