פיתוח מקצועי בחינוך החברתי

תאריך: 31/12/2017

​​

רשימת קורסי ההכשרה והפיתוח המקצועי לשנת תשע"ח

בשנת הלימודים תשע"ח, יפתחו קורסי הכשרה והעשרה לבעלי תפקידים בחינוך החברתי חלקם מחויבים על ידי חוזרי מנכ"ל.

החינוך החברתי –קהילתי הינו אחד מהדגלים החשובים של המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער ולכן, אחד מיעדיו של מינהל ההתיישבותי הוא הכשרתם, קידומם המקצועי וטיפוח יכולתם של הרכזים החברתיים הן בשלבי ההכשרה לתפקיד והן ובמהלך עבודתם השוטפת. 

(מידע מפורט על כל אחד מהקורסים, תאריכים וטפסי רישום מופיעים בהמשך המסמך)

קורס רכזי חינוך חברתי - מקנה תעודת רכז חינוך חברתי. 180 שעות. משך ההכשרה- שנתיים. 

מנחה מועצת תלמידים- מקנה תעודת מנחה מועצת תלמידים ונוער. 60 שעות. משך ההכשרה- שנה. 

הכשרת רכזי מעורבות חברתית – מקנה תעודת רכז מעורבות חברתית. 60 שעות. משך ההכשרה- שנה. 

הכשרת רכזי שחק ירוק – 60 שעות. משך ההכשרה שנה.

התפיסה המערכתית לחינוך ערכי- 30 שעות. משך ההכשרה שנה.

​1. קורס הכשרת רכזי חינוך חברתי 

​א. 

הקורס להכשרת רכז חינוך חברתי קהילתי נמשך שנתיים, סה"כ 180 שעות, על-פי המפורט בהמשך מכתב זה.  תנאי הסף לקבלת התפקיד ושלבי ההכשרה שעל הרכז לעבור הינם : (מפורטים בחוזר מנכ"ל 7.9-6 ) תואר שני ומעלה .
ניסיון של 3 שנים בחינוך כיתה. 
הכשרה בהיקף של 180 שעות לפחות בשנתיים  (שנה ראשונה  (60 שעות) – טרום 
תפקיד (לפני כניסתו לתפקיד) שנה שניה  (60 שעות) – בתפקיד)
תפקידו של הרכז לחינוך חברתי בבית הספר:
מתכנן מיישם ומטמיע את התכנית החברתית.

מנהל את  צוות החינוך החברתי-קהילתי בבית הספר הכולל את:
רכז תוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"
מנחה מועצת התלמידים
רכז טיולים/ רכז לשל"ח 

3. מנחה ומוביל את הצוות החינוכי ליישום למידה משמעותית בבית הספר.
4. מנחה ומוביל הכשרת מחנכים ביישום תכנית הליבה לשעת מחנך .
6. יוזם ומוביל קשר ושותפות בין בית הספר להורים .
7. מעודד קשר ושותפות בין בית הספר לבעלי תפקידים בקהילה –במטרה ליצור רצף חינוכי-חברתי-קהילתי בין הפעילות בבית הספר לפעילות החוץ-בית-ספרית.
8. מקיים קשר שוטף עם המנחים של החינוך החברתי-ערכי-קהילתי ומשתתף בהשתלמויות, וימי העיון של המנהל לשם פיתוח מקצועי.

ב.  כישורים נדרשים

יכולת הובלה וניהול תחום החינוך החברתי-קהילתי-ערכי בראיה מערכתית.
מיומנויות בתקשורת בין-אישית.
יכולת הנחייה ומתן  "סופרוויז'ין" לחברי הצוות החינוכי בבית הספר העוסקים בתכני החינוך החברתי-קהילתי- ערכי.

ג.   נוהל המינוי לתפקיד

   1)   מנהל בית הספר ימנה לתפקיד הרכז החברתי מורה בעל תעודות וכישורים על פי חוזר מנכ"ל.
   2)   על מנהל בית הספר לקבל מדי שנה אישור העסקה לרכז החינוך החברתי-ערכי-קהילתי מהמפקח הממונה על החינוך החברתי במחוז. האישור יינתן רק עם הצגת תכנית עבודה שנתית לתחום החינוך החברתי-קהילתי-ערכי לבית הספר לכל שנת לימודים- ואישורה ע"י המנחה.
חשוב לציין כי ההסמכה לתפקיד הינה באחריות המנהל והרכז אמור להיות מאושר לתפקיד במערכת "משכית ועושר". 

ד. הכשרת הרכז החברתי

פיתוח תפיסת תפקיד הרכז החינוך החברתי קהילתי כתפקיד מנהיגותי בבית הספר.
הקניית כלים ומיומנויות לביצוע תפקיד רכז החינוך החברתי קהילתי בבית הספר בדגש על הנחיה והדרכה של המחנכים.
ד. תנאי קבלה  לקורס: 
- מורה העומד בתנאי הסף.
 - המלצה בכתב  ממנהל ביה"ס וחתימה על מכתב ההתחייבות המצ"ב.
- במהלך שנת הלימודים הראשונה בקורס תיבחן מידת התאמתו לתפקידו ע"י מנחה הקורס, והממונה המחוזי על החינוך החברתי. מעבר  לשנה ב' של הקורס מותנה באישורם.
פרטי  הקורס:
מקום ההשתלמות: במכון "משואה" בקבוץ תל יצחק
משך הקורס:  הקורס מורכב מ- 3חלקים נפרדים המשלימים יחד  180 שעות ומתקיימים במשך שנתיים ע"פ הפרוט הבא:
הקורס יערך בימי שלישי במהלך השנה. תחילת שלב א' של הקורס מתוכנן להתקיים בחופשת הקיץ ובמהלך שנת הלימודים תשע"ז כמפורט: 

מבנה ההכשרה החדש:
- שלב א' – טרום תפקיד :60 שעות בקיץ 
שלב ב -  בשנת תשע"ח טרום תפקיד 60 שעות(
שלב ג-בשנת תשע"ט  60 שעות
,
חלק ראשון של שלב א' ( 60 שעות) יתקיים ברמה מחוזית במועדים הבאים: 
3/7   יום שני.   5/7 יום רביעי.   9/7 יום ראשון.   11/7 יום שלישי.  
13/7 יום חמישי. כמו כן יתקיימו מפגשים מקוונים עליהם תגיע הודעה נוספת חלק שני של שלב א יתקיים במהלך שנת הלימודים תשע"ח אחת לחודש בימי שלישי בשעות:9:00-16:00  מועדי המפגשים מפורטים בהמשך. 

בקורס יילמדו הנושאים הבאים:​

בירור אישי של ערכים ותפיסה חינוכית
החינוך החברתי ומאפייניו כמקדמים למידה משמעותית (פדגוגיה חברתית)
המחנך והרכז מנהיגות חינוכית משמעותית - היבטים חברתיים בתפקיד מחנך הכיתה 
הרצף החינוכי – בין בית הספר לקהילה
פיתוח חומרי הדרכה בחינוך כולל מיומנויות הנחייה וניהול דיון בחדר המורים ובכיתה.
עבודות וגמולים
בתום כל אחד משלבי  הקורס המשתלם צריך יהיה להגיש עבודה לצורך הכרה בקורס ע"י מנהלת ההשתלמויות.
הקורס מזכה בגמול באופק ובעוז לתמורה.
גמול תפקיד עבור הריכוז החברתי יהיה אפשרי בתום תהליך ההכשרה שלב א.

תאריכי הקורס במהלך שנת הלימודים:
12.9.17        24.10.17       14.11.17     26.12.17   16.1.18
20.2.18      13.3.18        8.5.18      5.6.18


​שאלות בקשות ופרטים נוספים נא לפנות לאורנה שטרית מנהלת הקורס נייד 052-2470446  כתובת מייל:   ornash100@gmail.com

2. קורס הכשרת מנחי מועצות תלמידים ונוער 


 טיפוח מנהיגות ייצוגית בקרב בני הנוער המושתתת על ערכים דמוקרטיים מהווה אתגר חינוכי משמעותי ונמצא בסדרי העדיפויות של מנהלי ומחנכי המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער .
 הקמה והפעלה של מועצות התלמידים והנוער מזמנת התנסות באזרחות פעילה אקטיבזם חברתי ולמידה של זכויות האדם והאזרח.  
מעורבות המועצה בבית הספר ובקהילה תצמיח את מנהיגות העתיד ותסייע בחיזוק  תחושת  השייכות לקהילת ביה"ס לקהילה האזורית ולחברה הישראלית .
 קורס הכשרת מנחי המועצות מעניק כלים למורים בתפקידי הובלה והנחיה של מועצת התלמידים בבתי הספר, ויסייע להכשיר תלמידים לתפקידי מנהיגות, מעורבות, שותפות בקבלת החלטות וטיפוח אחריות וסולידריות חברתית. 

מטרות הקורס:
הכשרת מנחי המועצות לתפקידי הובלה והנחיה של חברי מועצת התלמידים בבית הספר.
קידום תפיסה של העצמת תלמידים לתפקידי מנהיגות ולשותפות בקבלת החלטות.

פרטי הקורס
הקורס מקנה 60 שעות לגמול עם ציון בחלוקה לשני שלבים (30+30)
הקורס מוכר לאופק חדש ועוז לתמורה. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימום של 20 נרשמים.
הקורס מקנה תעודת "מנחה מועצת תלמידים" של משרד החינוך. 

מבנה הקורס:
א. שלב טרום תפקיד- 
   שני ימי השתלמות יתקיימו בחופשת הקיץ תשע"ו.
יום מחוזי יתקיים בתאריך 11.7.16 בין השעות 9:00-16:30 .
יום ארצי, בהובלת מנהל חברה ונוער, יתקיים בתאריך 27.8.16, בין השעות 9:00-17:30 בסמינר שיין בפתח תקווה. 

ב. הכשרה וליווי במהלך השנה:
המפגשים יתקיימו אחת לחודש בימי שלישי בין השעות 9:00-15:30 במכון משואה שבתל יצחק. 
תאריכי המפגשים:
24.10, 26.12, 23.1, 20.2, 20.3, 24.4, 15.5. 

תנאי הסף לקבלה לקורס:
1. תואר ראשון ותעודת הוראה.
2. מורה קבוע במערכת. 
3. המלצת מנהל ביה"ס.

תכני הקורס-  נושאים:
תהליך בניית מועצת תלמידים
שלבי התפתחות קבוצה
עקרונות דמוקרטיים בעבודת המועצה
בניית תכנית שנתית של המועצה הבית ספרית
פיתוח יוזמות בבית הספר ובקהילה.
בניית סמינרים
רתימת שותפים
זכויות התלמיד ואמנת המועצות
פיתוח חינוך אזרחי דמוקרטי


רכזת הקורס:  טלי מרום, maromtali@gmail.com 0584749922 

​ להרשמה


​3. קורס רכזי מעורבות חברתית תשע"ח


קורס רכזי מעורבות חברתית מלווה את הרכז הבית ספרי, ביישום והטמעת התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית".
דרישות התפקיד של רכז מעורבות חברתית: • בעל תואר ראשון ותעודת הוראה• מורה בצוות בית הספר• בעל שלוש שנות ניסיון לפחות בחינוך ובהוראה• בוגר קורס רכזי מעורבות חברתית בהיקף של 60 שעות •בעל תפיסת עולם חברתית-קהילתית.

מטרות הקורס
הכשרת הרכז ביישום התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"
פיתוח מיומנויות הרכז בהנחיית הצוות החינוכי בנושאי קהילתיות ומעורבות חברתית, שיח רפלקטיבי, תיעוד, הערכה ובקרה, חיבור לתחומי הדעת ועוד.
הקניית ידע רחב הנוגע לקהילה, לכבוד האדם, צדק חברתי ואחריות חברתית ולערכים נוספים שבית הספר יחליט להתמקד בהם.

פרטי הקורס
הקורס מקנה 60 שעות לגמול עם ציון בחלוקה לשני שלבים (30+30)
נדרשת נוכחות מלאה והגשת עבודה מסכמת בסיום כל שלב. הקורס מוכר לאופק חדש ועוז לתמורה.

מקום המפגשים באזור המרכז – קורס נודד.

תאריכי המפגשים: 18.7, 12.9, 14.11, 12.12, 16.1, 20.2, 20.3, 24.4. 

פתיחת הקורס מותנית במספר מינימום של 20 נרשמים.

רכזת הקורס:  גולי אורטל-עברי נייד- 0523864218, Guly.ivry@gmail.com


4. קורס רכזי שח"ק ירוק 


פיתוח חברה בת קיימא הינו אחד מצרכי החברה המשתנה הנמצא על סדר היום העולמי ומהווה אתגר חינוכי בבתי הספר.
תכנית שח"ק ירוק, תכנית ייחודית של המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער,  החלה לפעול לפני עשור במטרה לטפח אוריינות סביבתית בקרב קהילת בית הספר והסביבה על-ידי פיתוח מודעות, גיבוש וחיזוק עמדות סביבתיות ויישום פעולות.
בימים אלה נפתחת הרשמה לקורס רכזי שח"ק ירוק תשע"ח, במטרה להעניק לרכזי שח"ק ירוק, כלים רלוונטיים ומותאמים לצו השעה.
הקורס מתאים לרכזים ותיקים וחדשים.

פרטי הקורס
הקורס מקנה 30 שעות גמול עם ציון.
מוכר לאופק חדש ועוז לתמורה. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימום של 20 נרשמים.
הקורס מקנה תעודת "רכז שח"ק ירוק". 

מבנה הקורס:
5 מפגשים שיתקיימו בימי שלישי בין השעות 11:00-17:00. 
הקורס יהיה קורס נודד: מחזור א' באזור דרום-מרכז, מחזור ב' באזור צפון-מרכז. 

תאריכי המפגשים :
מחזור א' – דרום-מרכז 
26.9.17,  17.10.17,  7.11.17,  28.11.17,  26.12.17. 
מחזור ב'- צפון-מרכז
3.1.18,  6.2.18,  6.3.18,  10.4.18,  15.5.18. 

תנאי הסף לקבלה לקורס:
1. תואר ראשון ותעודת הוראה.
2. מורה קבוע במערכת. 
3. המלצת מנהל ביה"ס.

תכני הקורס -  נושאים:
עקרונות בית ספר המפעיל תכנית שח"ק ירוק
בניית תכנית שנתית של הרכז הבית ספרי
פיתוח יוזמות בבית הספר ובקהילה.
פיתוח והכשרת מנהיגות ירוקה/מועצה ירוקה  
מיומנויות הנחייה ופיתוח סדנאות ירוקות
שיתופי פעולה עם הצוות החינוכי
הרצאות מתחלפות להעשרה בתחום הקיימות
שיתופי פעולה עם גופים ירוקים והקהילה

מטלות הקורס
בחירה מבין האפשרויות: הגשת תכנית לשבוע ירוק /סדנה למורים/ שילוב הקיימות במעורבות חברתית קבוצתית/תכנית שנתית למנהיגות ירוקה/מועצה ירוקה.

רכזת הקורס:  גולי אורטל-עברי נייד- 0523864218, Guly.ivry@gmail.com


5. התפיסה המערכתית לחינוך ערכי


התפיסה המערכתית לחינוך ערכי, המוטמעת ומיושמת ב-280 בתי ספר ברחבי הארץ,  מובילה לשילוב ערכים בתחומי הדעת ובהווי החיים הבית ספרי ומעוררת שיח ערכי מעמיק של הצוותים החינוכיים בבתי הספר. 
הקורס יקנה כלים לבירור ערכים אישי ומקצועי, גישות שונות לחינוך לערכים, היכרות עם התפיסה המערכתית לחינוך ערכי והיערכות ליישום התפיסה בבתי הספר, דרכי הוראה מגוונות לשילוב ערכים בתחומי הדעת ותכנון שיעורים משלבי ערכים.
תכני הקורס- נושאים:
הכרות עם התפיסה המערכתית לחינוך ערכי
מטרות החינוך.
גישות שונות לחינוך לערכים
דיוני דילמה
יצירת שיח ערכי
רתימת שותפים וטיפול בהתנגדויות. 

מבנה הקורס:
הקורס מקנה 30 שעות לגמול עם ציון. הקורס מוכר לאופק חדש ועוז לתמורה. 
פתיחת הקורס מותנית במספר מינימום של 20 נרשמים.
הקורס יכלול חמישה מפגשים (שניים מהם בחופש הגדול, הכנה לשנת הלימודים) והשלושה האחרים במהלך השנה. 
הקורס יתקיים בין השעות 9:30-15:30 במכון משואה בתל יצחק. 

תאריכי הקורס:
10.7, 28.8, 17.10, 12.12, 16.1
רכזת הקורס:  טלי מרום, maromtali@gmail.com 0584749922  


בברכה
ענת זמל
מפקחת חינוך חברתי קהילתי

העתק:
ד"ר בני פישר, מנהל המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער .
ראובן לייבל, מפקח המחוז.
בעז קולומבוס, מחמ"ד המחוז.
מפקחים כוללים