פולין - משלחות תלמידים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הקלק לכניסה לחוזר מנכ''ל 2018​​

הקלק לכניסה לאתר מינהל חברה ונוער​​