​צוות מנחי​ם​

​צוות חינוך חברתי-ערכי מחוז התיישבותי תשע"ו

שם
תפקיד/אחריות
דרכי התקשרות
​ענת זמל
מפקח​ת חינוך חברתי קהילתי
 
משרד: 03-6898854
פקס: 03-6898805
anatz@mchp.gov.il
ירון קברציק
רכזי טיולים
 
נייד: 0586060670
יפה פרנס
חמ"ד​
 נייד:0528809809
אורנה שטרית
ח"ח צפון, ח"ח ירושלים
הכנה לצה"ל
קורס בעלי תפקידים
נייד: 0522470446
עמית בולק
ח"ח צפון
נייד: 0502001254
גולי 
אורטל-עברי
ח"ח צפון 
מעורבות חברתית
שח"ק ירוק/קיימות
נייד: 0523864218
טלי מרום
ח"ח מרכז
מ"מ מועצות תלמידים
 
נייד: 0584749922
דנה בוארון
חינוך ערכי
נייד: 0526320632
ענבל ענבר
ח"ח דרום
נייד: 0526755578
דנית לוי​ח"ח דרום​

נייד: 0523543746

danit3101@gmail.com